Jedinou obranou před pravdou, a to vždy jen dočasnou, se může stát její zatajování a útěk před ní. Ale i ten po čase větších či menších výmolů života naléhá svojí bytostnou úzkostí k řešení vnitřního rozporu – hledat na dně studny pravé příčiny běd i samotného smyslu života (nám do té doby neznámého...
Společnost