Jednoho dne přišli dvořané ke králi pozdraviti ho, a Jeho Veličenstvi řekl správci pokladu, jenž byl po jeho boku: „Pospěš a přiveď mi dvořany, ať sem vejdou k dnešnímu pozdravu!” Byli k němu ihned přivedeni. Když vešli, pozdravili ho, jak bylo jejich každodenním zvykem a leželi na břiše před Jeho ...
Sebájat