Horko ve velkém voze třetí třídy, rozpáleném za celý den sluncem a množstvím lidí, bylo tak dusné, že Něchljudov nešel do vozu, nýbrž zůstal na plošině. Ale ani zde nebylo co dýchat, a Něchljudov vdechl celou hrudí teprve tehdy, když vozy vyjely mezi domy a zafoukal průvan. »Ano, zabili,« opakoval s...
L. N. Tolstoj