Aktuálně

Z pozice fotografa byla v tomto měsíci spolupráce s Veterinární klinikou MVDr. Pavla Galka v Olomouci jedna z nejzajímavějších, stejně jako v sobě nesla velkou výzvu s ohledem na správné vyvážení světla a vyznění kompozice snímků. Cílem bylo vytvořit dílo, které dokumentuje profesi veterinárního lékaře takovou, jaká je, překračující hranice známé z pohledu běžného člověka. I tak si neděláme nárok na všeobsáhlost, která by byla nevyčerpatelná. U snímků, pocházejících přímo z operačního sálu, jsme dbali především na obsahovou stránku a její vyznění. Snažili jsme se minimálně narušovat práci lékařů a zachytit tak okamžiky přirozené v průběhu několika dnů, v nichž osobně cítím dosud onu atmosféru a emoci naděje, profesionality a v neposlední řadě bezelstnosti těch největších přátel, již jsou lidem zvířata. Tento projekt pro mne znamená i velkou inspiraci a radost spolupodílet se na rozvoji a propagaci věci, která překračuje vzájemnou profesionální rovinu. Díky patří celému kolektivu kliniky za jeho přístup. Reprezentativní výběr snímků z daného projektu si můžete prohlédnout v galerii, kterou jsme pro Vás připravili.