Aktuálně

15.01.2017  Nakladatelství Michal Legelli – přivádíme knihy opět k životu

Za každé doby je jen málo knih, pro něž by mohlo platit, že mají trvalejší hodnoty. O co je jich méně, o to více se tiskne těch ostatních. Snažíme se vynášet na světlo ty, pro něž se proto vůbec nedostává prostoru tam, kde jde přirozeně o pouhý kšeft. A dlouho by člověk ještě čekal. Naše nakladatelství je tak nutným kontrapunktem. Oživujeme ty kvalitní knihy do podoby e-knih, a přivádíme je opět na světlo, díky nimž byly by mnohé z nich nadále ukryté jen v knihovnách či pouhé paměti. Věříme, že si člověk tímto způsobem k nim najde cestu, osvobozen od předsudku její e-formy. Na kvalitních čtečkách (např. PocketBook, Kindle) nabízí naše knihy člověku možnost se k nim dostat v jejich nejkvalitnější podobě, korelující s klasicky tištěnými knihami. Předkládáme čtenáři nadto tyto knihy v písmu z dílny světového typografa Františka Štorma – Baskerville Original, čímž dále…

29.11.2017  International school Olomouc

Focením Halloweenu jsme zahájili celoroční projekt ve spolupráci s International school Olomouc. Na těchto stránkách budeme průběžně doplňovat nové fotografie z průběhu školních akcí, mezi něž bude patřit mj. i Vánoční vystoupení, reportáž ze zájmových činností, práce ve školce, focení interiéru a další zajímavé snímky, zachycující tuto školu skrze perspektivu našeho vidění a našeho objektivu. Jsme přesvědčeni, ačkoli se možná budeme opakovat (repetitio est mater studiorum), že profesionální fotografie je nezbytným krokem prezentace a zpětnou vazbou nejen škol, firem ale i institucí – tedy jejich vizitkou a vazbou ke svým klientům. Tento trend chápeme jako pozitivní nejen ve vztahu k naší práci, ale rovněž i ke kvalitě obecného povědomí firem nabízet „produkt“, který je si vědomý toho, co představuje, a dbá proto přirozeně na  svoji kvalitní sebe-prezentaci.

17.10.2017  Wanzl

Společnost Wanzl je německý koncern s mezinárodní působností a historií – a jako takový je největším výrobcem nákupních vozíků na světě. Pro německou přepravní společnost Deutsche post vyrábí rovněž i přepravní kontejnery. V den otevření 2D závodu v Hněvotíně u Olomouce (rozšíření jejího závodu) jsme se zhostili role oficiálního fotografa společnosti Wanzl pro reportážní fotodokumentaci daného dne s účasti představenstva společnosti, vedení společnosti Wanzl Hněvotín, hejtmana Olomouckého kraje, starostů, hostů a zaměstnanců. Kromě samotného otvíracího dne jsme měli možnost zachytit společně se členy rodiny Wanzlů i pietní připomínku zakladatele společnosti Rudolfa Wanzla, rodáka z Jívové u Olomouce, kde byla odhalena jeho pamětní deska.

04.10.2017  Svatba

Pustili jsme se do širého oceánu plných ryb a rybiček svatebních fotografů. Pro nás osobně jedna z nejproblematičtějších služeb a zároveň i výzev na trhu, zahlcená povšechnou nabídkou, kvalitou i cenotvorbou. Tím, že nefotíme jen svatby, si můžeme dovolit luxus oslovit svým přístupem nemnohé – dělat práci po svém (kvalitně a netendenčně) a o to víc nás těší, když i v oblasti, kde se čeká jistý mainstreamový efekt – líbivost, a kde kvalita se stává druhořadou, si najdou lidé čas a pochopení pro kvalitní tvorbu, pro komplexnější požadavky, které by měla profesionální fotografie splňovat.

10.08. 2017   SIKO koupelny

Předkládáme práci, která proběhla ve spojitosti s koupelnovými studii SIKO a KRT, významnými lídry na trhu v oblasti koupelen a sanity. Fotografie mají sloužit jak pro webovou tak katalogovou prezentaci. Nutno podotknout, že s fotografiemi se dá pro katalogovou prezentaci dále pracovat v tom smyslu, kdy se mohou retušovat stropy aj. Na interiérové focení používáme především 20mm ohnisko a stativ. Nejsem příznivcem nasvětlování, nakolik samy kóje jsou s dostatkem osvětlené a prací v postprocesu se tak či tak nevyhnete pokročilejším světelným korekcím. Výsledek předkládané práce můžete posoudit sami.

30.06. 2017   Třídní fotografie

Ke konci školního roku jsme se vydali nafotit třídy a skupinky ve Waldorfské škole Olomouc. Ačkoli se nedá skupinová fotografie technicky porovnávat s fotografií reportážní či interiérovou, přesto jsme byli sami plní očekávání, jak dopadne náš premiérový počin, nakolik jsme chtěli nabídnout bohatější paletu barev a jejího vykreslení na výsledné fotografii. K těmto účelům jsme využili našeho nejoblíbenějšího ohniska a objektivu Sigma 35mm 1.4 ART. Zpracování fotografií i tisk proběhlo v nejširším gamutu barev Adobe RGB.

04.05.2017  Montessori školy a školky

V průběhu roku jsme absolvovali několik projektů ve školkách a školách se zaměřením na výuku podle Marie Montessori pro jejich následnou prezentaci. Jejich průřez a ukázky přinášíme teprve nyní a doufáme, že se Vám budou líbit. Fotili jsme v běžném procesu pro maximální autenticitu, s čímž jsme přicházeli i do škol. Osobně jsem byl mile překvapený přístupem pedagogů. O to více byly tyto projekty zajímavé, že umožnily nejen prezentaci práce škol a školek, ale rovněž mi přinesly náhled do současné výuky. Nejen v tom vnímám kouzlo práce fotografa. Člověk se střetává s rozličným prostředím, lidmi a většinou mu umožňují další náhledy a poznání, pojí-li své oko i se svým srdcem.

24.04. 2017  Makrofotografie – první jarní snímky

Louky, pole, lesy či povodí řek – všude tam se nachází svět, který si žije takřka nepozorován sám pro sebe. Láká svoji rozmanitostí i pohledem. Makrofotograf v přírodě vypadá mnohdy trochu komicky. Nedívá se před sebe, ale stále k zemi, maximálně kousek nad ní, jako by něco ztratil – a to něco velmi malého a cenného. Přitom právě na zemi hledá svá nebesa. Makrofotografie patří k jedněm z technicky nejnáročnějších i nejpůsobivějších disciplín ve fotografii.

15.03.2017  Hotel Arigone

Hotel a penzion Arigone v Olomouci sídlí v historickém středu samotného města a je atraktivní k návštěvě nejen svojí polohou, ale rovněž i zázemím. Cílem bylo vytvořit reprezentativní sérii fotografií z různých typů pokojů, které budou moci reprezentovat hotel na marketingové úrovni. Hotel představuje skladbu tří typů ubikací: moderní, standardní a historické. To, co prodává, je vždy první dojem. Pochopit to, znamená být úspěšný nebo minimálně jít úspěchu naproti. Především tam, kde je co fotit, je škoda, smíří-li se hotel s fádními fotografiemi v přehršlé nabídce konkurence, kdy se stane v rovině prezentace jen jedním z mnoha, namísto, aby oslovil a zúročil svoji práci.

27.01.2017  Vlastní cestou

Vstupem do roku 2017 bychom rádi našeho čtenáře seznámili s novinkami, které může od nás očekávat pro rok 2017 a které již běží nebo budou brzo spuštěny na našich webových stránkách. Kromě zatraktivnění samotných stránek, jehož cílem je, aby se k nám lidé vraceli, rozšiřujeme i svou působnost v rámci služeb. Předmětem naší práce zůstává dělat neustále práci, která s sebou nese myšlenku a udat tak alternativu jako protipól nejen k fotografické konkurenci a estetickému vnímání – obrazu duše, ale rovněž i v obchodu samém a prostředí, v němž žijeme.

30.12.2016  Vánoční Koliba Holica

pernikova-kolibaV časech Vánoc jsme byli požádáni o nafocení vánoční výzdoby v Kolibě Holica. V souvislosti se svátky však nabízíme i drobnou úvahu od Mircea Eliade, rumunského religionisty. Mark Twain kdysi napsal, že život spočívá v Paměti – ve svých kořenech, předcích a životě. Zdá se však, že více a více mizí z lidských srdcí a nahrazuje ji všemu vládnoucí profánnost a odcizení, neboť ten, kdo pozbývá úcty ke svým kořenům (sobě samému), může stěží dosíci úcty ke svým bližním.

20.12. 2016  Seznamte se s naší technikou a prací

nikon-d810Opomíjeným předpokladem fotografa je nejen originální myšlenka a osobitý pohled (spjatý s životním náhledem), ale stejně tak skutečná, profesionální výbava. Ačkoli označení profesionální fotograf v sobě již nese premisu odbornosti, je třeba si uvědomit, že v dnešní době neexistují, bohužel, žádné požadavky technické ani vědomostní (obecná kritéria), aby se člověk, má-li mnohdy jen dostatek „drzosti“, nemohl profesionálem označit. K lepšímu seznámení s prací profesionálně dělané fotografie a jeho procesy jsme pro Vás aktualizovali stránku technika, která se snaží člověku blíže přiblížit tento zajímavý a svým záběrem široký obor.

09.12. 2016  Spolupráce s veterinární klinikou MVDr. Pavel Galko

1Z pozice fotografa byla v tomto měsíci spolupráce s Veterinární klinikou MVDr. Pavla Galka v Olomouci jedna z nejzajímavějších, stejně jako v sobě nesla velkou výzvu s ohledem na správné vyvážení světla a vyznění kompozice snímků. Cílem bylo vytvořit dílo, které dokumentuje profesi veterinárního lékaře takovou, jaká je, překračující hranice známé z pohledu běžného člověka. U snímků, pocházejících přímo z operačního sálu, jsme dbali především na obsahovou stránku a její vyznění. Snažili jsme se minimálně narušovat práci lékařů a zachytit tak přirozené okamžiky v průběhu několika dnů, v nichž osobně cítím dosud onu atmosféru a emoci naděje, profesionality a v neposlední řadě bezelstnosti těch největších přátel, již jsou lidem zvířata.