Novinka
      e-Konvolut       Dosud vyšlo       Čtečky       Ediční plán       Bonus       O nákupu       Platba       VOP

Za každé doby existuje jen málo knih, pro něž by mohlo platit, že mají trvalejší hodnoty a přežijí své současné publikum. Přinášíme čtenáři díla světové literatury, která mají stále možnost oslovovat duši člověka. Vynášíme na světlo autory, kteří se nebáli myslet a stali se proto i nejednou nepohodlnými; autory, za jejichž knihou se odkrývá  hlubší zápas a poznání života. Přesto jsme si vědomi, že myšlenky v dobrých knihách nejsou ničím víc než stopou chodce v písku: jistě, vidíme cestu, kterou šel; ale abychom věděli, co na té cestě viděl, musíme se dívat vlastníma očima. (Arthur Schopenhauer)  Nabízíme k četbě tituly (nechť jde o beletrii, filosofii, náboženskou či sociální literaturu) pro něž se nedostává prostoru tam, kde jde přirozeně o pouhý kšeft, kde literatura o to více dnes rezignovala na člověka a slouží byznysu a jeho účelu. Naše nakladatelství se stalo nutným kontrapunktem – oživujeme kvalitní knihy a přivádíme je opět k životu. Vydáváme tak svědectví – svědectví o tom, co přesahuje společenskou profánnost a lokajství; a skrze ono svědectví sami svědčíme před Pravdou. Na kvalitních čtečkách nabízí námi vydané knihy člověku možnost číst je v jejich nejkvalitnější podobě.

NOVINKY

Právě vyšlo

Arthur Schopenhauer
Parerga a paralipomena I

Po 161 letech od autorovy smrti se českému čtenáři dostává poprvé ucelené vydání Schopenhauerova díla Parerga a paralipomena I, jež… více o knize

Ke stažení |   Cena: 320Kč 256Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka
Dva základní problémy etiky
Novinka

Arthur Schopenhauer
Dva základní problémy etiky

Schopenhauerův spis „Dva základní problémy etiky“ představuje vypracované odpovědi na otázky položené jednak Královskou norskou… více o knize

Ke stažení |   Cena: 280Kč 224Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

E-KNIHA Parerga a paralipomena I právě vyšla! Pořiďte si e-knihy v min. výši 2.000Kč (průběžně nebo naráz) a získejte voucher v hodnotě 700Kč na nákup jakékoli čtečky PocketBook z naší nabídky. Zvýhodnění je časově neomezené. Voucher lze uplatnit do 6 měsíců od jeho nabytí. Vouchery se nedají sčítat ani proplácet.

Sledujte nás na Twitteru a mějte aktuální přehled o chystaných titulech.

e-konvoluty

Arthur Schopenhauer
Sebrané spisy [e-konvolut I-VII]

Sebrané spisy Arthura Schopenhauera vycházejí vstříc všem zájemcům o četbu kompletního díla německého voluntaristy. Předkládaný e-konvolut novéhovíce o knize

Předplatné |   Cena: 2.000Kč 1.400Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

*Pořízením e-konvolutu jsou čtenáři poslány všechny dosud vydané tituly z Knihovny AS; každý nový svazek je automaticky zaslán v den vydání (v průběhu r. 2020). E-konvolut je zvýhodněn 30% slevou (600Kč), není již nutné užít původního kódu e-KAS-2020-7-LA k uplatnění slevy.  Pořídili jste si už nějaký svazek mimo náš e-shop? – Napište nám, info@legelliart.eu, a poskytneme Vám stejné zvýhodnění na chybějící tituly. E-konvolut nelze kombinovat s jinými slevovými kódy.

Vydané

Søren Aabye Kierkegaard
Ladění v zápasech utrpení

„Uvnitř člověka je hlas věčnosti, jenž chce být slyšen, a aby došel sluchu, používá rámusu soužení. Když tedy pomocí soužení umlknou všechny vedlejší… více o knize

Ke stažení |   Cena: 140Kč 119Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Søren Aabye Kierkegaard
Evangelium utrpení

Spis Evangelium utrpení přináší v sedmi pojednáních zdůvodnění a rozbor utrpení, jimiž musí věřící v životě projít, neboť jsou křesťanům Novým… více o knize

Ke stažení |   Cena: 200Kč 170Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Henry David Thoreau
ESEJE (Ob. neposl. Život bez zásad)

Nejvýznamnější dvě ESEJE (Občanská neposlušnost a Život bez zásad) Henry David Thoreaua, sepsané před více jak sto sedmdesáti lety (platné stejně tak… více o knize

Ke stažení |   Cena: 110Kč 88Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Arthur Schopenhauer
O vůli v přírodě

Ve spise „O vůli v přírodě“ přináší Schopenhauer hned z několika oborů (z humanitních i přírodních věd) bohaté doklady svého učení: světa jako vůle… více o knize

Ke stažení |   Cena: 230Kč 184Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Arthur Schopenhauer
O čtverém kořeni věty…

Třetí svazek Knihovny Arthura Schopenhauera, O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu, dílo, jež vyšlo poprvé roku 1813 a ještě za Schopenhauerova… více o knize

Ke stažení |   Cena: 210Kč 168Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Lev Nikolajevič Tolstoj
Vzkříšení

Román Vzkříšení, vrcholné beletristické dílo Lva Tolstého, jedinečné svým sociálním a psychologickým přesahem, představuje monumentální rozbor společnosti… více o knize

Ke stažení |   Cena: 350 290Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka
Povídky

Lev Nikolajevič Tolstoj
Povídky   (bez DRM)

V šesti nejvýznamnějších povídkách L. N. Tolstého (Kreutzerova sonáta – se dvěma dodatky; Ďábel; Otec Sergěj; Cholstoměr; Smrt Ivana Iljiče a Kráčejte… více o knize

Ke stažení |   Cena: 340Kč 280Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Arthur Schopenhauer
Svět jako vůle a představa II

Druhý svazek spisu Světa jako vůle a představy je k pochopení celku nezbytnou součástí. Před čtenářem se rozprostírá obnažený svět, bez příkras… více o knize

Ke stažení |   Cena: 320 256Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Arthur Schopenhauer
Svět jako vůle a představa I

Svět jako vůle a představa: „Co v ní má být řečeno,“ píše v předmluvě ke knize Schopenhauer, „je jedna jediná myšlenka. – Onu myšlenku pokládám… více o knize

Ke stažení |   Cena: 320Kč 256Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Lev Nikolajevič Tolstoj
Křesťanské učení…

Křesťanské učení (a jiné náboženské spisy) tvoří syntézu Tolstého křesťanských úvah a premis. Spis počíná statí „Co je náboženství a co je podstatou… více o knize

Ke stažení |   Cena: 235 200Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Søren Aabye Kierkegaard
Skutky lásky

„Všichni víme, co je to nejvyšší, i dítě to ví, nejprostší člověk i ten nejmoudřejší, všichni víme, co je věc nejvyšší a všichni stejně, neboť to je, smím-li… více o knize

Ke stažení |   Cena: 380Kč 320Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Søren Aabye Kierkegaard
Bázeň a chvění

Rozmlouvat o víře, aniž bychom se kdy dotkli sebereflexe, pochybností a bytostné úzkosti, aniž bychom se co jen přiblížili pochopení… více o knize

Ke stažení |   Cena: 190 168Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Petr Alexejevič Kropotkin
Buřičovy řeči

V jednom z nejúdernějších spisů všech dob, Buřičových řečech od P. A. Kropotkina, zaznívají, jako v drtících úhozech kladiva, myšlenky… více o knize

Ke stažení |   Cena: 310Kč 269Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Petr Alexejevič Kropotkin
Anarchistická morálka

Člověk, toužící po blahu, bez ohledu na blaho bližních, stává se pouhým parazitem – podstatou nemoci společnosti i sebe sama; – je vším… více o knize

Ke stažení |   Cena: 240 210Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Søren Aabye Kierkegaard
Suďte sami!

Kniha Suďte sami!, s podtitulem „Ke zkušení sebe samého, doporučeno současnosti“, vyšla až zásluhou P. Chr. Kierkegaarda (bratra SAK) více jak… více o knize

Ke stažení |   Cena: 180Kč 162Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Lev Nikolajevič Tolstoj
Stručný výklad evangelia

Raritní spis, Stručný výklad evangelia, zařazený do šestého svazku Knihovny LNT, patří k jedinečnému vyjádření pravého učení Ježíše Krista. Unikátní… více o knize

Ke stažení |   Cena: 230 196Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Lev Nikolajevič Tolstoj
Vlády lži (O vlastenectví)

Dnes, kdy se domnělý humanismus a nacionalismus hlásí o své zdánlivé ideje, kdy je potřeba lid vyvést opět z pastvin na jatka, vyvolat v nich… více o knize

Ke stažení |   Cena: 160Kč 144Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

George Berkeley
Pojednání o principech…

Drobné svým rozsahem ovšem bohaté svou myšlenkou je dodnes ne zcela pochopené dílo anglického filosofa George Berkeleyho: Pojednání… více o knize

Ke stažení |   Cena: 190 170Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Charles Dickens
Příběh dvou měst

Příběh dvou měst, historický román z období Velké francouzské revoluce, vrcholné dílo z pera anglického romanopisce Charlese Dickense, právem… více o knize

Ke stažení |   Cena: 355Kč 305Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Alfred de Musset
Zpověď dítěte svého věku

Zpověď dítěte svého věku patří k jedněm z nejpozoruhodnějších a zároveň i nejbolestnějších psychologických děl světové literatury… více o knize

Ke stažení |   Cena: 265 225Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Søren Aabye Kierkegaard
Nácvik křesťanství

Kierkegaardův hlavní spis: „Nácvik křesťanství“, psaný pod pseudonymem Johannes Anti-Climacus, mající zdůraznit nejvyšší idealitu křesťanství… více o knize

Ke stažení |   Cena: 250Kč 220Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Søren Aabye Kierkegaard
Nemoc k smrti

Nemoc k smrti, napsaná roku 1849, je mistrnou psychologickou úvahou o ztrátě člověkova já. Kierkegaard užívá pro svůj spis obměnu Kristova… více o knize

Ke stažení |   Cena: 190 165Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Lev Nikolajevič Tolstoj
Království boží ve vás

Poprvé od roku 1925 se čtenáři dostává do rukou kompletní (necenzurované), opravené a stěžejní dílo Lva Tolstého o nenásilí, nesoucí název… více o knize

Ke stažení |   Cena: 320Kč 272Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka
Výklad Evangelia Markova

František Kovář
Výklad Evangelia Markova

Výklad Evangelia Markova je stěžejním dílem Františka Kováře a zároveň kritickým studiem nejstaršího ze synoptických evangelií, Evangelia… více o knize

Ke stažení |   Cena: 395 348Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Jean-Jacques Rousseau
Dumy samotářského chodce

Ve svém Vyznání, předcházející Dumám, píše na úvod Jean-Jacques Rousseua: „Odhalil jsem své nitro, jak pouze tys je viděl, Věčná Bytosti… více o knize

Ke stažení |   Cena: 165Kč 140Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Søren Aabye Kierkegaard
OKAMŽIK

V posledním roce svého života, roku 1855, píše Søren Aabye Kierkegaard dílo, které, jak říká, je psáno současníkovi. Nazývá jej „Okamžik“… více o knize

Ke stažení |   Cena: 180 154Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Henry George
Sociální problémy

Po 135 letech od sepsání knihy „Sociální problémy“ (r. 1883), a po 110 letech od jediného českého vydání, vynikajícím americkým ekonomem a filosofem… více o knize

Ke stažení |   Cena: 225Kč 192Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Lev Nikolajevič Tolstoj
Co máme tedy dělati?

Ve třetím svazku Knihovny LNT zveřejňujeme stěžejní a kompletní dílo Lva Tolstého na téma sociálních otázek: nerovnosti, bídy a snahy o pochopení… více o knize

Ke stažení |   Cena: 340 289Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Lev Nikolajevič Tolstoj
O životě

Druhý svazek Knihovny Lva Nikolajeviče Tolstého, O životě, přináší čtenáři v novém vydání pohled ruského myslitele na otázky, týkající se vymezení… více o knize

Ke stažení |   Cena: 175Kč 155Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Lev Nikolajevič Tolstoj
Zpověď. V co věřím?

Po více jak devadesáti letech se dostávají do rukou českému čtenáři Tolstého nejhodnotnější spisy – díla, která následují po autorově zavrhnutí… více o knize

Ke stažení |   Cena: 255 224Kč

EPUB
KINDLE
Ukázka

Pořízením jakékoli e-knihy, rovněž jako i sdílením našich stránek, dobrým slovem i myšlením, podpoříte projekt „oživujeme knihy“, aby jsme i nadále mohli vynášet na Světlo nedostupné a mnohdy i nepohodlné knihy světové literatury prvotřídní kvality.

Děkujeme Vám za Vaši podporu!

Platby