LEGELLI ART

Za každé doby existuje jen málo knih, pro něž by mohlo platit, že mají trvalejší hodnoty a přežijí své současné publikum. Přinášíme čtenáři díla světové literatury, která mají stále možnost oslovovat duši člověka. Vynášíme na světlo autory, kteří se nebáli myslet, a stali se proto i nejednou nepohodlnými; autory, za jejichž knihou se odkrývá  hlubší zápas a poznání života.

Vydané

Okamžik

Søren Aabye Kierkegaard

OKAMŽIK

V posledním roce svého života, roku 1855, píše Søren Aabye Kierkegaard dílo, které, jak říká, je psáno současníkovi. Nazývá jej „Okamžik“. Jedná se o soubor deseti takzvaných… více o knize

Vydáno: 2018     stran: 153

Ihned ke stažení | 290 Kč

e-kniha
vložit do košíku
Nemoc k smrti

Søren Aabye Kierkegaard

Nemoc k smrti

Křesťansky vzato není ani smrt „nemocí k smrti“, tím méně pak všechno pozemské a časné utrpení, bída, nemoc, zbídačení, nouze, protivenství, soužení, duševní trápení, žal a… více o knize

Vydáno: 2018     stran: 120

Ihned ke stažení | 270 Kč

e-kniha
vložit do košíku
Nácvik křesťanství
Ručně šitá kniha

Søren Aabye Kierkegaard

Nácvik křesťanství

Ten, kdo zve, je ponížený Ježíš Kristus. On vyslovil slova pozvání. Neříká je z výsosti. Kdyby tomu tak bylo, je křesťanství pohanstvím a Kristus je chápán domýšlivě; také tomu tak není…. více o knize

Vydáno: 2022     stran: 256

Kniha (skladem): 750 Kč   E-kniha (ihned ke stažení): 370 Kč  

kniha
vložit do košíku
e-kniha
vložit do košíku
Suďte sami
Ručně šitá kniha

Søren Aabye Kierkegaard

Suďte sami!

Kniha Suďte sami!, s podtitulem „Ke zkušení sebe samého, doporučeno současnosti“, vyšla až zásluhou P. Chr. Kierkegaarda (bratra SAK) více jak dvacet let po autorově smrti… více o knize

Vydáno: 2022     stran: 128

Kniha (skladem): 510 Kč   E-kniha (ihned ke stažení): 280 Kč

kniha
vložit do košíku
e-kniha
vložit do košíku
Bázeň a chvění

Søren Aabye Kierkegaard

Bázeň a chvění

Rozmlouvat o víře, aniž bychom se kdy dotkli sebereflexe, pochybností a bytostné úzkosti, aniž bychom se co jen přiblížili pochopení paradoxu života a stali se Jedinci… více o knize

Vydáno: 2019     stran: 122

Ihned ke stažení | 270 Kč

e-kniha
vložit do košíku
Skutky lásky
Ručně šitá kniha

Søren Aabye Kierkegaard

Skutky lásky

„Všichni víme, co je to nejvyšší, i dítě to ví, nejprostší člověk i ten nejmoudřejší, všichni víme, co je věc nejvyšší a všichni stejně, neboť to je, smím-li to tak říci, úkol, který je nám… více o knize

Vydáno: 2022     stran: 384

Kniha (skladem): 990 Kč    E-kniha (ihned ke stažení): 460 Kč

kniha
vložit do košíku
e-kniha
vložit do košíku
Evangelium utrpení

Søren Aabye Kierkegaard

Evangelium utrpení

Spis Evangelium utrpení přináší v sedmi pojednáních zdůvodnění a rozbor utrpení, jimiž musí věřící v životě projít, neboť jsou křesťanům Novým zákonem (požadavky života) předurčena… více o knize

Vydáno: 2020     stran: 113

Ihned ke stažení | 260 Kč

e-kniha
vložit do košíku
Ladění v zápasech utrpení

Søren Aabye Kierkegaard

Ladění v zápasech utrpení

„Uvnitř člověka je hlas věčnosti, jenž chce být slyšen, a aby došel sluchu, používá rámusu soužení. Když tedy pomocí soužení umlknou všechny vedlejší hlasy, uslyšíme tento… více o knize

Vydáno: 2020     stran: 64

Ihned ke stažení | 200 Kč

e-kniha
vložit do košíku
Starosti pohanů

Søren Aabye Kierkegaard

Starosti pohanů

Které pokušení v sobě uzavírá všechna ostatní pokušení? Je to odstranění Boha, přestat být člověkem. Otročíme nejbídnějšímu poddanství šílenství, v nadbytku otročíme… více o knize

Vydáno: 2021     stran: 78

Ihned ke stažení | 230 Kč

e-kniha
vložit do košíku
Myšlenky jež raní zezadu

Søren Aabye Kierkegaard

Myšlenky, jež raní zezadu

Myšlenky, jež ranní zezadu nabízí čtenářům v sedmi kapitolách Kierkegaardovu přímou řeč, tzv. „křesťanské řeči“ meditující nad poměrem člověka k Bohu a navracející odvíce o knize

Vydáno: 2021     stran: 79

Připravujeme | 230 Kč

Pořízením jakékoli knihy či e-knihy, rovněž jako i sdílením našich stránek, dobrým slovem i myšlením, podpoříte projekt „oživujeme knihy“, aby jsme i nadále mohli přinášet na Světlo nedostupné a mnohdy i nepohodlné tituly světové literatury prvotřídní kvality.

Děkujeme Vám za Vaši podporu!