Stran: 252
Vydáno: 2018

Lev Nikolajevič Tolstoj
Zpověď. V co věřím?   (bez DRM)

Po více jak devadesáti letech dostávají se do rukou českému čtenáři Tolstého nejhodnotnější spisy. První svazek nového vydání, Zpověď. V co věřím?, je základním textem a úvodem do Tolstého filosoficko-náboženských a sociálních úvah o smyslu člověka, jeho postavení ve společnosti, o postoji k víře, člověku a Bohu. Tolstoj zde rozebírá své vlastní poklesky, ústící svým rozporem takřka k sebevraždě; rovněž jako popisuje i své mravní obrácení, provázející jej následně po zbytek života. Veden precizní analýzou rozumu i srdce, nalézá důvody a objevuje pravdy, které mu ony odpovědi zakrývaly. Následovaný mistrný rozbor a nesoulad církevnických výkladů i poměru státu vůči svědomí skrze hlavní zásady Kristova učení obsažené v Kázání na hoře, rozebraný v části V co věřím?, může mnohým napomoci i dnes k nalezení pravé podstaty křesťanského učení (učení o životě), ba co více, k nalezení smyslu sebe sama. Vedle Rousseauova Vyznání, patří tak kniha Zpověď. V co věřím? k nejpoutavějším dílům světové literatury, stejně jako je zásadním úvodem ke skutečné Kristově zvěsti, zbavené vší dogmatiky a lži vedené již po dvacet staletí. Tyto knihy, jak věříme, se proto mohou stát přítelem všech, kteří se sami nespokojují s jednoduchými odpověďmi a návody na život, tedy s oním společenským očekáváním, který jde mnohdy v rozporu s city, rozumem a svědomím nás samých. Takoví lidé najdou snad právě v těchto knihách, jako v žádných jiných, potvrzení pravd, které se mnohdy ani sami neodvážili vyslovit zřetelně nahlas.

ISBN: 978-80-907109-0-0 (epub) 2,36Mb       ISBN: 978-80-907109-1-7 (azw3) 2,47Mb

Skladem |   Cena: 280Kč 224Kč