První, co člověk v životě objevuje, jakmile počne být rozumný, je jeho vlastní poměr k životu. Malá procházka v přírodě – chvilkové zastavení se na místech, kde je člověk sám se sebou, může přispět k nalezení odpovědí…

Malá pravda – kdo ji má, může zraňovat.

Malá lež přináší tomu, kdo ji vysloví, nepříjemnosti.

Malé kousnutí prospívá tomu, kdo ho utrpí.

Malý dar může zabránit smrti.

Je to srdce v jeho malichernosti, jehož se zmocní nový pán.

Malá starost láme vaz. Malá dobrá zpráva oživí srdce.

Trocha rosy oživí pole.

Malý vánek pohání loď. Malá smyčka sváže celé kormidlo.

Malá včelka přináší med. Malý mravenec odnáší hroudu země.

Malá kobylka zpustoší vinici. Malé bezpráví urychlí smrt.

Malé dobrodiní nezůstane utajeno před bohem.

Mnoho malých věcí si zasluhuje úctu, avšak jen málo velkých věcí je hodno obdivu.


Citace: Naučení z papyru Insinger Starých Egypťanů, (Moudré knihy starých Egypťanů, Hellmut Brunner, Diaolog, 2007)