ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nacházíte se na webovém rozhraní https://legelliart.eu (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje podnikatel: Michal Legelli, se sídlem Andělská 748/27, 779 00, Olomouc – Nové Sady; IČ: 05276608; není plátcem DPH; zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce; Adresa pro doručování: Andělská 748/27, 779 00, Olomouc – Nové Sady; Telefonní číslo: 720 973 069; Kontaktní e-mail: info@legelliart.eu; (dále jen „my“ nebo „provozovatel“), který prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou provozovatelem považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Vaše osobní údaje, pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1.1. a 1.2.

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“).

1.1. Zpracovávané osobní údaje
Provozovatel je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získal:

jméno, příjmení, adresa, mail, telefon, ič, dič, číslo bankovního účtu

1.2. Účely užití:
• Plnění smluvního vztahu
• Doručení zásilek (na zákadě certifikovaných distributorských společností)
• Odpověď na formulář s Vaším dotazem
• Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)

1.3. Seznam zpracovatelů a zabezpečení
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití příslušnými sw opatřeními jako je mj. antivirový program aj.

1.4. Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pro plnění smluvního závazku, tj. do odvolání.

1.5. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními účely?
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
Pokud se domníváte, že zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem a s těmito zásadami zpracování osobních údajů, můžete:
– požádat zpracovatele o vysvětlení;
– požádat, aby zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme vždy ochotně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

2. SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE A SOUBOURY COOKIES

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

2.1. Co jsou cookies a k čemu se používají?
– Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají nám poskytovat, chránit a zlepšovat služby.

– Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).
– Soubory cookies používáme k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantního přizpůsobení webu, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.

2.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

Opera – http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

2.3. Jak Google využívá získaná data?
Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů jsme Vám k dispozici na tel. čísle +420 720 973 069

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.1.2018