ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Nacházíte se na webovém rozhraní https://legelliart.eu, (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje:

Michal Legelli, se sídlem Andělská 748/27, 779 00, Olomouc – Nové Sady; IČ: 05276608; zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce; Adresa pro doručování: Andělská 748/27, 779 00, Olomouc – Nové Sady; Telefonní číslo: 720 973 069; Kontaktní e-mail: info@legelliart.eu

(dále jen „Provozovatel“)

 

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označovaném jako GDPR (General Data Protection Regulation).

(dále jen „Nařízení“).

 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Oprávnění:
Provozovatel je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získal:

jméno, příjmení, adresa, mail, telefon, ič, dič, IP adresa

2.2. Účely užití:
Plnění smluvního vztahu
Doručení zásilek (na základě certifikovaných distributorských společností)
Odpověď na formulář s Vaším dotazem
Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků většinou nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (sami si vyžádáte např. zasílání newsletteru), pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

2.3. Sdílení osobních údajů a zabezpečení
Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném, a to:

s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy
v případě, že jste na našem mailing listu (dostáváte newslettery spojené výhradně s předmětem uskutečněné transakce), kdy má přístup k Vaší e-mailové adrese společnost, která pro nás zajišťuje rozesílání obchodních sdělení. (máte právo kdykoli odmítnout)

Vaše osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití příslušnými SW opatřeními jako je mj. antivirový program aj.

2.4. Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pro plnění smluvního závazku, tj. do odvolání.

2.5. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními účely?
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
Pokud se domníváte, že zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem a s těmito zásadami zpracování osobních údajů, můžete:

– požádat zpracovatele o vysvětlení;
– požádat, aby zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme vždy ochotně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

 

3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE A SOUBOURY COOKIES

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics (dále jen „Google“).

3.1. Co jsou cookies a k čemu se používají?
– Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají nám poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby.
– Soubory cookies používáme k statistikám ohledně návštěvnosti webu, k výběru relevantního přizpůsobení webu, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.

3.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies najdete v nejčastěji používaných prohlížečích jako jsou např. Chrome, Opera, Internet Explorer, Firefox aj.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů jsme Vám k dispozici na tel. čísle +420 720 973 069

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1.1.2018