Ediční plán a distribuce 2019

Když jsme začínali vydávat e-knihy, bylo naším cílem zpřístupnit především nedostupná díla Lva Nikolajeviče Tolstého. Minulý rok u nás vyšly hned čtyři jeho přední spisy (Zpověď. V Co věřím?; O životě; Co máme tedy dělati? a Království boží ve vás) – v průběhu roku jsme navázali nové spolupráce, které rozšířily naši nabídku a činnost o další výjimečné tituly, např. o spisy dánského „revizora křesťanství“ Sørena Kierkegaarda či o raritní spis Františka Kováře: Výklad Evangelia Markova aj., k nimž se jinak dnes čtenář jen stěží dostane. Všechny našeknihy jsou k dispozici v nejmodernějším formátu a zpracování: epub a azw3. Význam vydavatele nadále chápeme v nejpřísnějším slova smyslu. Jsme si jisti, že vydávat či nakládat (v širším, společenském významu) se dají rovněž tak knihy jako okurky, – proto se snažíme v kontrapunktu, stejně jako ve fotografii, vydávat svědectví – svědectví o tom, co přesahuje společenskou profánnost; a skrze ono svědectví sami svědčit před Pravdou. Krom zpřístupnění našich knih přes náš vlastní e-shop a síť distributorů, necháváme i nadále na čtenáři jeho vlastní Cestu k nim.

SIKO koupelny

Předkládáme práci, která proběhla ve spojitosti s koupelnovými studii SIKO a KRT, významnými lídry na trhu v oblasti koupelen a sanity. Fotografie mají sloužit jak pro webovou tak katalogovou prezentaci. Nutno podotknout, že s fotografiemi se dá pro katalogovou prezentaci dále pracovat v tom smyslu, kdy se mohou retušovat stropy aj. Na interiérové focení používáme především 20mm ohnisko a stativ. Nejsem příznivcem nasvětlování, nakolik samy kóje jsou s dostatkem osvětlené a prací v postprocesu se tak či tak nevyhnete pokročilejším světelným korekcím. Výsledek předkládané práce můžete posoudit sami.

Svatba

Pustili jsme se do širého oceánu plných ryb a rybiček svatebních fotografů. Pro nás osobně jedna z nejproblematičtějších služeb a zároveň i výzev na trhu, zahlcená povšechnou nabídkou, kvalitou i cenotvorbou. Tím, že nefotíme jen svatby, si můžeme dovolit luxus oslovit svým přístupem nemnohé – dělat práci po svém (kvalitně a netendenčně) a o to víc nás těší, když i v oblasti, kde se čeká jistý mainstreamový efekt – líbivost, a kde kvalita se stává druhořadou, si najdou lidé čas a pochopení pro kvalitní tvorbu, pro komplexnější požadavky, které by měla profesionální fotografie splňovat.

Hotel Arigone

Hotel a penzion Arigone v Olomouci sídlí v historickém středu samotného města a je atraktivní k návštěvě nejen svojí polohou, ale rovněž i zázemím. Cílem bylo vytvořit reprezentativní sérii fotografií z různých typů pokojů, které budou moci reprezentovat hotel na marketingové úrovni. Hotel představuje skladbu tří typů ubikací: moderní, standardní a historické. To, co prodává, je vždy první dojem. Pochopit to, znamená být úspěšný nebo minimálně jít úspěchu naproti. Především tam, kde je co fotit, je škoda, smíří-li se hotel s fádními fotografiemi v přehršlé nabídce konkurence, kdy se stane v rovině prezentace jen jedním z mnoha, namísto, aby oslovil a zúročil svoji práci.

Montessori školy a školky

V průběhu roku jsme absolvovali několik projektů ve školkách a školách se zaměřením na výuku podle Marie Montessori pro jejich následnou prezentaci. Jejich průřez a ukázky přinášíme teprve nyní a doufáme, že se Vám budou líbit. Fotili jsme v běžném procesu pro maximální autenticitu, s čímž jsme přicházeli i do škol. Osobně jsem byl mile překvapený přístupem pedagogů. O to více byly tyto projekty zajímavé, že umožnily nejen prezentaci práce škol a školek, ale rovněž mi přinesly náhled do současné výuky. Nejen v tom vnímám kouzlo práce fotografa. Člověk se střetává s rozličným prostředím, lidmi a většinou mu umožňují další náhledy a poznání, pojí-li své oko i se svým srdcem.

Spuštění E-SHOPU

Od 01.05.2018 přinášíme lidem možnost pořízení námi vydávaných knih v našem vlastním e-shopu – snazší a otevřenější cestu ke knihám. Přidali jsme rovněž nabídky vybraných elektronických čteček a jejich příslušenství, abychom mohli poskytnout člověku vše, co ke četní potřebuje. Vše to ve výhodnějších možnostech, v naprosté původnosti než kdekoli jinde – žádná naše kniha není limitována jakýmkoli DRM, nabízíme lidem bez redakční úpravy čisté formáty epub a pro čtečky Kindle nejmodernější azw3 (KF8) formát. Jelikož nám jde o šíření dobrých knih, nabízíme člověku mj. i možné kupóny na podporu elektronického čtení (např. zakoupením knihy slevový kupón ve stejné výši na jím vybranou e-čtečku), které mají za cíl jednoduše podpořit zájem a vytvářet tak skutečné hodnoty – nákup knih je jen zprostředkování formy této hodnoty pro následný obsah, který je již na každém člověku.

Wanzl

Společnost Wanzl je německý koncern s mezinárodní působností a historií – a jako takový je největším výrobcem nákupních vozíků na světě. Pro německou přepravní společnost Deutsche post vyrábí rovněž i přepravní kontejnery. V den otevření 2D závodu v Hněvotíně u Olomouce (rozšíření jejího závodu) jsme se zhostili role oficiálního fotografa společnosti Wanzl pro reportážní fotodokumentaci daného dne s účasti představenstva společnosti, vedení společnosti Wanzl Hněvotín, hejtmana Olomouckého kraje, starostů, hostů a zaměstnanců. Kromě samotného otvíracího dne jsme měli možnost zachytit společně se členy rodiny Wanzlů i pietní připomínku zakladatele společnosti Rudolfa Wanzla, rodáka z Jívové u Olomouce, kde byla odhalena jeho pamětní deska.

Nakladatelství Michal Legelli

Za každé doby existuje jen málo knih, pro něž by mohlo platit, že mají trvalejší hodnoty a přežijí své současné publikum. Přinášíme čtenáři díla světové literatury, která mají stále možnost dotýkat se duše člověka. Vynášíme lidem na světlo autory, kteří se nebáli myslet a stali se proto i nejednou nepohodlnými; autory, za jejichž knihou se odkrývá hlubší zápas a poznání života, nevyhnutelný každému upřímnému člověku. Proto jsme si vědomi, že myšlenky v dobrých knihách nejsou ničím víc než stopou chodce v písku: jistě, vidíme cestu, kterou šel; ale abychom věděli, co na té cestě viděl, musíme se dívat vlastníma očima. (Arthur Schopnehauer) Nabízíme k četbě tituly (nechť jde o beletrii, filosofii, náboženskou či sociální literaturu) pro něž se nedostává prostoru tam, kde jde přirozeně o pouhý kšeft, kde literatura o to více dnes rezignovala na člověka a slouží byznysu a jeho účelu…

Makrofotografie – první jarní snímky

Louky, pole, lesy či povodí řek – všude tam se nachází svět, který si žije takřka nepozorován sám pro sebe. Láká svoji rozmanitostí i pohledem. Makrofotograf v přírodě vypadá mnohdy trochu komicky. Nedívá se před sebe, ale stále k zemi, maximálně kousek nad ní, jako by něco ztratil – a to něco velmi malého a cenného. Přitom právě na zemi hledá svá nebesa. Makrofotografie patří k jedněm z technicky nejnáročnějších i nejpůsobivějších disciplín ve fotografii.

Seznamte se s naší technikou a prací

nikon-d810Opomíjeným předpokladem fotografa je nejen originální myšlenka a osobitý pohled (spjatý s životním náhledem), ale stejně tak skutečná, profesionální výbava. Ačkoli označení profesionální fotograf v sobě již nese premisu odbornosti, je třeba si uvědomit, že v dnešní době neexistují, bohužel, žádné požadavky technické ani vědomostní (obecná kritéria), aby se člověk, má-li mnohdy jen dostatek „drzosti“, nemohl profesionálem označit. K lepšímu seznámení s prací profesionálně dělané fotografie a jeho procesy jsme pro Vás aktualizovali stránku technika, která se snaží člověku blíže přiblížit tento zajímavý a svým záběrem široký obor.