logo-122

Dílem  člověka je poznání Světla a Tmy jeho vlastní duše.

Špatnými svědky jsou lidem oči a uši, mají-li barbarské duše. (Hérakleitos z Efesu)
V každém pokolení je jen velice málo tak zatvrzelých a zkažených lidí, že by chtěli zcela odstranit dobro, vznešenost atd.; ale jest také v každém pokolení velice málo lidí tak vážných a spravedlivých, aby v pravdě chtěli učiniti dobro, šlechetnost atd. skutečností. (S. Kierkegaard)

Nové blogy

Impérium molocha a zákon pravdy

Jedinou obranou před pravdou, a to vždy jen dočasnou, se může stát její zatajování
Číst dál

Nová Heloïsa – metafyzika lásky

Člověk sám o sobě, drahý milenče, musel by být již velmi zvrhlý a zkažený,
Číst dál

Elysium – tíha a milost bytí

Moje noblesa zůstala příliš vysoko a já jsem se ocitl příliš nízko, hluboko a
Číst dál

Juráňova dolina – vůně myrhy

Sedám si k tichému potůčku, protékajícím Juráňovou dolinou, a plně se ztotožňuji s jeho
Číst dál

Vlastní cestou - ukázkové fotografie z tvorby

Články

Ediční plán a distribuce 2019

Když jsme začínali vydávat e-knihy, bylo naším cílem zpřístupnit především nedostupná díla Lva Nikolajeviče Tolstého. Minulý rok u nás vyšly hned čtyři jeho přední spisy (Zpověď. V Co věřím?; O životě; Co máme tedy dělati? a Království boží ve vás) – v průběhu roku jsme navázali nové spolupráce, které rozšířily naši nabídku a činnost o další... číst dál

Spuštění E-SHOPU

Od 01.05.2018 přinášíme lidem možnost pořízení námi vydávaných knih v našem vlastním e-shopu – snazší a otevřenější cestu ke knihám. Přidali jsme rovněž nabídky vybraných elektronických čteček a jejich příslušenství, abychom mohli poskytnout člověku vše, co ke četní potřebuje. Vše to ve výhodnějších možnostech… číst dál

Nakladatelství Michal Legelli

Za každé doby existuje jen málo knih, pro něž by mohlo platit, že mají trvalejší hodnoty a přežijí své současné publikum. Přinášíme čtenáři díla světové literatury, která mají stále možnost dotýkat se duše člověka. Vynášíme lidem na světlo autory, kteří se nebáli myslet a stali se proto i nejednou nepohodlnými… číst dál

E-knihy

Za každé doby existuje jen málo knih, pro něž by mohlo platit, že mají trvalejší hodnoty a přežijí své současné publikum. Přinášíme čtenáři díla světové literatury, která mají stále možnost oslovovat duši člověka. Vynášíme na světlo autory, kteří se nebáli myslet a stali se proto i nejednou nepohodlnými; autory, za jejichž knihou se odkrývá  hlubší zápas a poznání života. Nabízíme k četbě tituly (nechť jde o beletrii, filosofii, náboženskou či sociální literaturu) pro něž se nedostává prostoru tam, kde jde přirozeně o pouhý kšeft, kde literatura o to více dnes rezignovala na člověka a slouží byznysu a jeho účelu. Naše nakladatelství se stalo nutným kontrapunktem – oživujeme kvalitní knihy a přivádíme je opět k životu. Snažíme se vydávat tak svědectví – svědectví o tom, co přesahuje společenskou profánnost; a skrze ono svědectví sami svědčit před Pravdou. Krom zpřístupnění našich knih přes náš vlastní e-shop a síť distributorů, necháváme na čtenáři jeho vlastní Cestu k nim.

Doporučujeme

Bestseller

Charles Dickens: Příběh dvou měst (8. a 9. kapitola)


Ukázka zobrazení ze čtečky PocketBook 740 InkPad 3

Doporučujeme

O nás

Fotografie pro nás představuje možnost zachytit tři aspekty života – tělo (kompozici), duši (expozici) a ducha (myšlenku), které jsou vyjádřeny i v našem logu. Tímto způsobem můžeme pracovat se světlem i tmou, odedávnými principy tvořícími Jednotu. Přistupujeme k fotografii tak, aby měla reálnou vypovídající hodnotu, splňující nejvyšší profesionální nároky, a její trvanlivost nepodléhala dobové manýře, zahlcené mainstreamovými pózami. Na těchto stránkách nám jde nejen o Dílo vypěstované skrze naši zahradu, nýbrž i o možnost nabídnout člověku místo oddychu v našich blozích, odlehlých od ruchu světa zpět k sobě samému, ke svému mikrokosmu. Proto nazýváme tuto část Rosarium philosophorum podle starých alchymických spisů – tedy zahrádkou, která odráží svět ve svých obrazech stejně jako fotografie. V nabídce našich knih pak člověku nabízíme skryté perly, které čekaly na svůj nový Východ Slunce. Nabízíme čtenáři ta díla, která promlouvala a budou provždy promlouvat k upřímné duši člověka – v jeho vlastní snaze nalézat rozumného mu poměru k životu.

„Kdo chce však vstoupit do Růžové zahrady filosofů bez klíče, podobá se člověku, který chce chodit bez nohou. Ta zahrada oplývá rozličnou květenou, ale brána je vždy zavřena pevnými petlicemi. Její jediný klíč je pro celý svět opovrženíhodnou věcí; marně se kdo snaží dosáhnout vrcholu, kdo nedokáže stát nohama na zemi.“ (cit. Michael Maier: Prchající Atalanta)

Proč si nás (ne)vybrat

Filosofie

Naším cílem je zachytit přirozenost, kterou se snažíme aplikovat do všeho, co děláme, jak myslíme, a kým jsme. Skrze to nabízíme nové možnosti pohledu nejen na fotografii.

Individuální přístup

Náplní naší práce je vytvořit nejen profesionálně obchodní, ale stejně tak lidský přístup. Zajímají nás Vaše požadavky, které se snažíme řešit společně s Vámi.

Technika

Fotíme nejmodernější profesionální technikou pro bezkompromisní výsledky v nejširším gamutu barev v součinnosti s adekvátními, vysokosvětelnými, pevnými objektivy.

Postprocessing

Na našem profesionálním monitoru a grafice zachytíme 64x více barev, tedy více jak 1 miliardu, oproti běžné konkurenci, ve věrohodném podání pro plynulé přechody a maximální dojem.

Kvalitní tisk

Pro tisk nabízíme širokou škálu možností od 10×15 po A3+, o což se stará naše profesionální 12ti inkoustová tiskárna, až po velkoformátový tisk.

Garance

Vědomi si svých předností, dbáme na oboustrannou spokojenost, kterou má každý klient maximálně ošetřenou ve smlouvě o díle a licenční smlouvě.

Archivace

Fotografie archivujeme standardně 1 rok pro možnost jejich tisku či možnosti dalšího zpracování pro osobní či reklamní účely.

Blog

Navštivte na našich stránkách náš blog, který dokumentuje naši filosofii a snaží se ukázat svět naší optikou v jeho středu – v jeho Světle i jeho Hlubině.

Ladění