Fotogalerie

Fotografie představuje možnost zachytit tři aspekty života – tělo (kompozici), duši (expozici) a ducha (myšlenku), které jsou vyjádřeny i v našem logu. Přistupujeme k fotografii tak, aby měla reálnou vypovídající hodnotu a její trvanlivost nepodléhala dobové manýře. Skrze to jsme schopni zajistit přirozený obraz. Zájemcům o naše fotografování připravíme balíček služeb, který je nevtěsná do cen, póz a předem vyhrazeného času, ale je založený na celistvém přístupu. Nechte se vtáhnout do obrazu svého vlastního srdce. Zpracováváme fotografie dle určení: pro tisk, web, stejně jako grafické návrhy propagačních materiálů.

Špatnými svědky jsou lidem oči a uši, mají-li barbarské duše.
(Hérakleitos z Efesu)

Osobní

Věřím v rovnost pro všechny, kromě rovnosti mezi reportéry a fotografy. (Mahátma Gándhí)

Makro

Malá procházka v přírodě – chvilkové zastavení se na místech, kde je člověk sám se sebou…

Studia

Dobrý fotograf mluví o životě, špatný o svých fotografiích. (neznámý autor)

Interiér

Kdo nalézá Světlo a pracuje se světlem, pochopil fotografii. (neznámý autor)

Svatba

Jen skrze čas náleží vnitřní uskutečňování mezi těmi, kteří si řekli: „Miluji tě.“

Wanzl

Pokud člověka nezajímá život, pak fotografie ztrácí na významu. (Ruth Bernhard)

Veterina

Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku. Lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je ke zvířatům krutý, nemůže být dobrý. (Arthur Schopenhauer)

Škola

Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu. (John Lennon)

Třídní fotky

Život nevylučuje žádného člověka, ani toho nejprostšího, a nikoho neošidí, neboť ve světě duchovním přijde zkrátka jenom ten, kdo šidí sám sebe. (S. A. Kierkegaard)

Creative impression

Fotografie je umění pozorování. Je to o tom najít něco zajímavého na zdánlivě obyčejném místě… (Elliott Erwitt)