Dva základní problémy etiky

Dva základní problémy etiky

Arthur Schopenhauer

Dva základní problémy etiky

Schopenhauerův spis „Dva základní problémy etiky” představuje vypracované odpovědi na otázky položené jednak Královskou norskou společností věd (O svobodě vůle) a jednak Královskou dánskou společnosti věd (O základu morálky). Schopenhauer zde dosáhl vrcholu svého filosofického snažení, bereme-li je jako úsilí o odhalení toho nejkrásnějšího, co spočívá v hloubi každé lidské duše a jedině v jehož kultivaci tkví pravá lidskost povýšená nad zvíře v nás. Co je tím nesrovnatelným pokladem a základem veškeré morálky a humanity z hlediska německého voluntaristy? – Prostý lidský soucit. K tomuto rezultátu… číst více

Vydáno: 2020       stran: 319       ISBN: 978-80-88329-20-6 (epub) 1,08Mb      ISBN: 978-80-88329-21-3 (azw3) 1,26Mb

Ihned ke stažení |   Cena: 340

Mohlo by se Vám také líbit:

Sebrané spisy
Království boží ve vás
Anarchistická morálka
Nácvik křesťanství
Eseje. Občanská neposlušnost

Bonus

Pořiďte si e-knihy v min. výši 2.000Kč (průběžně nebo naráz) a získejte voucher v hodnotě 700Kč na nákup jakékoli čtečky PocketBook z naší nabídky. Zvýhodnění je časově neomezené. Voucher lze uplatnit do 6 měsíců od jeho nabytí. Snažíme se tak přiblížit čtenářům nejen knihy, ale rovněž i zařízení nezbytná ke kvalitnímu čtení. Vouchery se nedají sčítat ani proplácet.

Celý popis

Schopenhauerův spis „Dva základní problémy etiky” představuje vypracované odpovědi na otázky položené jednak Královskou norskou společností věd (O svobodě vůle) a jednak Královskou dánskou společnosti věd (O základu morálky). Schopenhauer zde dosáhl vrcholu svého filosofického snažení, bereme-li je jako úsilí o odhalení toho nejkrásnějšího, co spočívá v hloubi každé lidské duše a jedině v jehož kultivaci tkví pravá lidskost povýšená nad zvíře v nás.

Co je tím nesrovnatelným pokladem a základem veškeré morálky a humanity z hlediska německého voluntaristy? – Prostý lidský soucit. K tomuto rezultátu dospívá Schopenhauer, vyjma základního předpokladu své metafyziky (nutného k vystavění jakékoli etiky), kritikou svého filosofického guru, velkého Kanta a jeho „kategorického imperativu“.

Zatímco Kantův „kategorický imperativ“ je širší veřejnosti vcelku znám, alespoň co do pojmu, o Schopenhauerově „Etice“ má dosud povědomí spíše jen odborná veřejnost. Hodnotu Schopenhauerova díla jistě ocení každý, kdo se zajímá o hlubší pochopení lidského nitra, podpořenou všem dostupnou obecnou lidskou zkušeností.

“Spravedlivost je tedy první a zásadní kardinální ctností. Jako takovou ji uznávali i filosofové starověku, avšak koordinovali ji třemi dalšími, nevhodně zvolenými. Naproti tomu lidumilnost, caritas, agapé, jako ctnost ještě nestanovili. Dokonce i Platón, který se v morálce pozvedl nejvýše, dospěl jen k dobrovolné, nezištné spravedlivosti. Prakticky a fakticky tu lidumilnost sice byla vždy, ale teoreticky ji teprve křesťanství vyhlásilo a výslovně stanovilo jako ctnost, a sice největší ze všech, dokonce rozšířenou i na nepřátele.

V tom spočívá jeho největší zásluha, ačkoli jen vzhledem k Evropě, neboť v Asii již o tisíc let dříve byla neomezená láska k bližnímu jak předmětem nauky a předpisů, tak předmětem praktického provádění, neboť se neúnavně kázala ve védách a dharmašástrách, v itihásách a puránách, jakož i v učení Buddhy Śákjamuniho. – A chceme-li to brát přísně, lze i u antických myslitelů najít stopy doporučení k lidumilnosti, např. u Cicerona De finibus, V, 23 a podle Iamblicha, De vita Pythagorae, c. 33 již u pythagorejců. Tuto ctnost nyní chci filosoficky odvodit ze svého principu.”

Knihovna Arthura Schopenhauera

Všechna díla německého voluntaristy si můžete prohlédnout zde, kde je k dispozici i celý zvýhodněný e-konvolut.

Platební metody