Novinka
      e-Konvolut       Dosud vyšlo       Čtečky       Ediční plán       Bonus       O nákupu       Platba       VOP

Za každé doby existuje jen málo knih, pro něž by mohlo platit, že mají trvalejší hodnoty a přežijí své současné publikum. Přinášíme čtenáři díla světové literatury, která mají stále možnost oslovovat duši člověka. Vynášíme na světlo autory, kteří se nebáli myslet a stali se proto i nejednou nepohodlnými; autory, za jejichž knihou se odkrývá  hlubší zápas a poznání života. Přesto jsme si vědomi, že myšlenky v dobrých knihách nejsou ničím víc než stopou chodce v písku: jistě, vidíme cestu, kterou šel; ale abychom věděli, co na té cestě viděl, musíme se dívat vlastníma očima. (Arthur Schopenhauer)  Nabízíme k četbě tituly (nechť jde o beletrii, filosofii, náboženskou či sociální literaturu) pro něž se nedostává prostoru tam, kde jde přirozeně o pouhý kšeft, kde literatura o to více dnes rezignovala na člověka a slouží byznysu a jeho účelu. Naše nakladatelství se stalo nutným kontrapunktem – oživujeme kvalitní knihy a přivádíme je opět k životu. Vydáváme tak svědectví – svědectví o tom, co přesahuje společenskou profánnost a lokajství; a skrze ono svědectví sami svědčíme před Pravdou. Na kvalitních čtečkách nabízí námi vydané knihy člověku možnost číst je v jejich nejkvalitnější podobě.

NOVINKY

Právě vyšlo

Arthur Schopenhauer
Dva základní problémy etiky

Schopenhauerův spis „Dva základní problémy etiky“ představuje vypracované odpovědi na otázky položené jednak Královskou norskou společností věd (O svobodě vůle) a jednak Královskou dánskou…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 280Kč 224

Søren Aabye Kierkegaard
Ladění v zápasech utrpení

„Uvnitř člověka je hlas věčnosti, jenž chce být slyšen, a aby došel sluchu, používá rámusu soužení. Když tedy pomocí soužení umlknou všechny vedlejší hlasy, uslyšíme tento vnitřní hlas.“ Kierkegaardův spis…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 140Kč 119

E-KNIHA Dva základní problémy etiky právě vyšla! Pořiďte si e-knihy v min. výši 2.000Kč (průběžně nebo naráz) a získejte voucher v hodnotě 700Kč na nákup jakékoli čtečky PocketBook z naší nabídky. Zvýhodnění je časově neomezené. Voucher lze uplatnit do 6 měsíců od jeho nabytí. Vouchery se nedají sčítat ani proplácet.

Sledujte nás na Twitteru a mějte aktuální přehled o chystaných titulech.

Vydané

Søren Aabye Kierkegaard
Evangelium utrpení

Spis Evangelium utrpení přináší v sedmi pojednáních zdůvodnění a rozbor utrpení, jimiž musí věřící v životě projít, neboť jsou křesťanům Novým zákonem (požadavky života) předurčena: nést svůj kříž…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 200Kč 170

Henry David Thoreau
ESEJE (Ob. neposl. Život bez zásad)

Nejvýznamnější dvě ESEJE (Občanská neposlušnost a Život bez zásad) Henry David Thoreaua, sepsané před více jak sto sedmdesáti lety (platné stejně tak dnes jako tehdy), přinášejí jedinečný pohled do duše…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 110Kč 88Kč

Arthur Schopenhauer
O vůli v přírodě

Ve spise „O vůli v přírodě“ přináší Schopenhauer hned z několika oborů (z humanitních i přírodních věd) bohaté doklady svého učení: světa jako vůle a představy. Autorův postup se line od medicínských disciplín…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 230Kč 184

Arthur Schopenhauer
O čtverém kořeni věty…

Třetí svazek Knihovny Arthura Schopenhauera, O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu, dílo, jež vyšlo poprvé roku 1813 a ještě za Schopenhauerova života bylo reeditováno, neboť se podle jeho slov stalo…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 210Kč 168Kč

Lev Nikolajevič Tolstoj
Vzkříšení

Román Vzkříšení, vrcholné beletristické dílo Lva Tolstého, jedinečné svým sociálním a psychologickým přesahem, představuje monumentální rozbor společnosti a člověka v ní, a to nejen Ruska konce 19. století. Na příběhu…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 350 290

Lev Nikolajevič Tolstoj
Povídky   (bez DRM)

V šesti nejvýznamnějších povídkách L. N. Tolstého (Kreutzerova sonáta – se dvěma dodatky; Ďábel; Otec Sergěj; Cholstoměr; Smrt Ivana Iljiče a Kráčejte ve světle) prolíná se jako na zlaté niti ostrá kritika…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 340Kč 280Kč

Arthur Schopenhauer
Svět jako vůle a představa II

Druhý svazek spisu Světa jako vůle a představy je k pochopení celku nezbytnou součástí. Před čtenářem se rozprostírá obnažený svět, bez příkras, jako kdysi Śákjamunimu za hranicemi jeho paláce (nepoznání)…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 320 256

Arthur Schopenhauer
Svět jako vůle a představa I

Svět jako vůle a představa: „Co v ní má být řečeno,“ píše v předmluvě ke knize Schopenhauer, „je jedna jediná myšlenka. – Onu myšlenku pokládám za to, co se tak dlouho hledalo pod jménem filosofie a co právě…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 320Kč 256Kč

Lev Nikolajevič Tolstoj
Křesťanské učení

Křesťanské učení (a jiné náboženské spisy) tvoří syntézu Tolstého křesťanských úvah a premis. Spis počíná statí „Co je náboženství a co je podstatou jeho“, kterou bychom mohli označit za jistou propedeutiku (nejen)…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 235 200

Søren Aabye Kierkegaard
Skutky lásky

„Všichni víme, co je to nejvyšší, i dítě to ví, nejprostší člověk i ten nejmoudřejší, všichni víme, co je věc nejvyšší a všichni stejně, neboť to je, smím-li to tak říci, úkol, který je nám všem uložen. Za jednu tichou hodinku odstupu…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 380Kč 320Kč

Søren Aabye Kierkegaard
Bázeň a chvění

Rozmlouvat o víře, aniž bychom se kdy dotkli sebereflexe, pochybností a bytostné úzkosti, aniž bychom se co jen přiblížili pochopení paradoxu života a stali se Jedinci, je jako rozmlouvat o kružnici bez znalosti jejího středu…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 190 168

Petr Alexejevič Kropotkin
Buřičovy řeči

V jednom z nejúdernějších spisů všech dob, Buřičových řečech od P. A. Kropotkina, zaznívají, jako v drtících úhozech kladiva, myšlenky ruského filosofa vůči všemu státnímu pobožnůstkářství, grotesknosti…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 310Kč 269Kč

Petr Alexejevič Kropotkin
Anarchistická morálka

Člověk, toužící po blahu, bez ohledu na blaho bližních, stává se pouhým parazitem – podstatou nemoci společnosti i sebe sama; – je vším, co vychovala pokřivená morálka od dob úpadku Říma až do dnešních dnů…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 240 210

Søren Aabye Kierkegaard
Suďte sami!

Kniha Suďte sami!, s podtitulem „Ke zkušení sebe samého, doporučeno současnosti“, vyšla až zásluhou P. Chr. Kierkegaarda (bratra SAK) více jak dvacet let po autorově smrti. Oproti jiným spisům dánského revizora…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 180Kč 162Kč

Lev Nikolajevič Tolstoj
Stručný výklad evangelia

Raritní spis, Stručný výklad evangelia, zařazený do šestého svazku Knihovny LNT, patří k jedinečnému vyjádření pravého učení Ježíše Krista. Unikátní, propracované dílo, v němž Lev Tolstoj na základě kritické znalosti…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 230 196

Lev Nikolajevič Tolstoj
Vlády lži (O vlastenectví)

Dnes, kdy se domnělý humanismus a nacionalismus hlásí o své zdánlivé ideje, kdy je potřeba lid vyvést opět z pastvin na jatka, vyvolat v nich nejnižší, nejhrubší city, aby byl o to lépe poslušen svému pasáčkovi…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 160Kč 144Kč

George Berkeley
Pojednání o principech…

Drobné svým rozsahem ovšem bohaté svou myšlenkou je dodnes ne zcela pochopené dílo anglického filosofa George Berkeleyho: Pojednání o principech lidského poznání. Je-li Pojednání bráno v duchu západní tradice…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 190 170Kč

Charles Dickens
Příběh dvou měst

Příběh dvou měst, historický román z období Velké francouzské revoluce, vrcholné dílo z pera anglického romanopisce Charlese Dickense, právem zaujímá pozici třetí nejčtenější knihy všech dob, oslovující svojí hloubkou…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 355Kč 305Kč

Alfred de Musset
Zpověď dítěte svého věku

Zpověď dítěte svého věku patří k jedněm z nejpozoruhodnějších a zároveň i nejbolestnějších psychologických děl světové literatury. Ač jediný román Alfreda de Musseta, psaný v ich formě jako autobiografie…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 265 225Kč

Søren Aabye Kierkegaard
Nácvik křesťanství

Kierkegaardův hlavní spis: „Nácvik křesťanství“, psaný pod pseudonymem Johannes Anti-Climacus, mající zdůraznit nejvyšší idealitu křesťanství, počíná citací z Mat. 11, 28: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 250Kč 220Kč

Søren Aabye Kierkegaard
Nemoc k smrti

Nemoc k smrti, napsaná roku 1849, je mistrnou psychologickou úvahou o ztrátě člověkova já. Kierkegaard užívá pro svůj spis obměnu Kristova výroku z evangelia Jana kap. 11, v. 4., kdy v úvodu spisu píše: „Trýzní…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 190 165Kč

Lev Nikolajevič Tolstoj
Království boží ve vás

Poprvé od roku 1925 se čtenáři dostává do rukou kompletní (necenzurované), opravené a stěžejní dílo Lva Tolstého o nenásilí, nesoucí název Království boží ve vás. Tolstého stať přibližuje a objasňuje zásadní výrok…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 320Kč 272Kč

František Kovář
Výklad Evangelia Markova

Výklad Evangelia Markova je stěžejním dílem Františka Kováře a zároveň kritickým studiem nejstaršího ze synoptických evangelií, Evangelia podle Marka. Zapomenutá Kovářova kniha, objemná svým rozsahem i…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 395 348Kč

Jean-Jacques Rousseau
Dumy samotářského chodce

Ve svém Vyznání, předcházející Dumám, píše na úvod Jean-Jacques Rousseua: „Odhalil jsem své nitro, jak pouze tys je viděl, Věčná Bytosti! Shromáždi kolem mne nespočetný zástup mých bližních: nechť naslouchají…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 165Kč 140Kč

Søren Aabye Kierkegaard
OKAMŽIK

V posledním roce svého života, roku 1855, píše Søren Aabye Kierkegaard dílo, které, jak říká, je psáno současníkovi. Nazývá jej „Okamžik“. Jedná se o soubor deseti takzvaných sešitů (poslední, desátý, byl…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 180 154Kč

Henry George
Sociální problémy

Po 135 letech od sepsání knihy „Sociální problémy“ (r. 1883), a po 110 letech od jediného českého vydání, vynikajícím americkým ekonomem a filosofem Henry Georgem, vychází opět jeho průlomový spis, rozebírající…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 225Kč 192Kč

Lev Nikolajevič Tolstoj
Co máme tedy dělati?

Ve třetím svazku Knihovny LNT zveřejňujeme stěžejní a kompletní dílo Lva Tolstého na téma sociálních otázek: nerovnosti, bídy a snahy o pochopení jejich příčin a možného odstranění. Vedle hlavního titulu…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 340 289Kč

Lev Nikolajevič Tolstoj
O životě

Druhý svazek Knihovny Lva Nikolajeviče Tolstého, O životě, přináší čtenáři v novém vydání pohled ruského myslitele na otázky, týkající se vymezení života a jeho následného poměru vůči světu v srdci člověka…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 175Kč 155Kč

Lev Nikolajevič Tolstoj
Zpověď. V co věřím?

Po více jak devadesáti letech se dostávají do rukou českému čtenáři Tolstého nejhodnotnější spisy – díla, která následují po autorově zavrhnutí vlastní tvorby, jako byla Anna Karenina či Vojna a mír. A právě zde, v druhé…

EPUB
KINDLE
Ukázka

Skladem |   Cena: 255 224Kč

e-Konvolut

Stran: e-konvolut
Vydáno: 2020

Arthur Schopenhauer
Sebrané spisy [e-konvolut I-VII]   (bez DRM)

Sebrané spisy Arthura Schopenhauera vycházejí vstříc všem zájemcům o četbu kompletního díla německého voluntaristy. Předkládaný e-konvolut nového, revidovaného a opraveného vydání obsahuje všechny filosofické spisy Knihovny Arthura Schopenhauera: Svět jako vůle a představa I, Svět jako vůle a představa II, O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu, O vůli v přírodě, Dva základní problémy etiky, Parerga a paralipomena I a Parerga a paralipomena II. V rámci elektronické formy se čtenáři dostává jistého privilegia – a to ve vydání, které je ve světě dosud zřejmě jediné, pokud je nám známo, dodržující nejen textovou, ale i k tomu patřičnou grafickou náležitost jednotlivých spisů. Pevně věříme, že si tento e-konvolut najde oblibu nejen mezi skalními příznivci neměckého voluntaristy, ale zároveň u každého, kdo se bude zajímat o myšlenky a odkaz jednoho z největších filosofů, tedy mezi všemi lidmi, přemýšlejícími nad životem, jeho hodnotami a smyslem. V e-konvolutu získává čtenář všechny svazky (I-VII), ve vynikajícím překladu Milana Váni, po jednotlivých dílech.

ISBN: 978-80-88329-26-8 (epub)      ISBN: 978-80-88329-27-5 (azw3)        Knihovna A. Schopenahuera

Předplatné |   Cena: 2.000Kč 1.400

*Pořízením e-konvolutu jsou čtenáři poslány všechny dosud vydané tituly z Knihovny AS; každý nový svazek je automaticky zaslán v den vydání (v průběhu r. 2020). E-konvolut je zvýhodněn 30% slevou (600Kč), není již nutné užít původního kódu e-KAS-2020-7-LA k uplatnění slevy.  Pořídili jste si už nějaký svazek mimo náš e-shop? – Napište nám, info@legelliart.eu, a poskytneme Vám stejné zvýhodnění na chybějící tituly. E-konvolut nelze kombinovat s jinými slevovými kódy.

Pořiďte si e-knihy v min. výši 2.000Kč (průběžně nebo naráz) a získejte voucher v hodnotě 700Kč na nákup jakékoli čtečky PocketBook z naší nabídky. Zvýhodnění je časově neomezené. Voucher lze uplatnit do 6 měsíců od jeho nabytí. V případě, že byste měli zájem rovněž o příslušenství, napište nám na info@legelliart.eu a my Vám jej zajistíme. Vouchery se nedají sčítat ani proplácet.

Pořízením jakékoli e-knihy, rovněž jako i sdílením našich stránek, dobrým slovem i myšlením, podpoříte projekt „oživujeme knihy“, aby jsme i nadále mohli vynášet na Světlo nedostupné a mnohdy i nepohodlné knihy světové literatury prvotřídní kvality.

Děkujeme Vám za Vaši podporu!

Platby