E-knihy

Novinka         Dosud vyšlo         Čtečky         Ediční plán       Info         Obchodní podmínky

Již brzy pro Vás spustíme e-shop, možnost si zakoupit knihy a čtečky přímo od nás. V tuto chvíli proto zboží nelze ještě objednat. Na stránkách pracujeme. Ale už jen chvíli… Děkujeme za pochopení.

Za každé doby existuje jen málo knih, pro něž by mohlo platit, že mají trvalejší hodnoty a přežijí své současné publikum. Přinášíme čtenáři díla světové literatury, která mají stále možnost oslovovat duši člověka. Vynášíme na světlo autory, kteří se nebáli myslet a stali se proto i nejednou nepohodlnými; autory, za jejichž knihou se odkrývá  hlubší zápas a poznání života, nevyhnutelný každému upřímnému člověku. Proto jsme si vědomi, že myšlenky v dobrých knihách nejsou ničím víc než stopou chodce v písku: jistě, vidíme cestu, kterou šel; ale abychom věděli, co na té cestě viděl, musíme se dívat vlastníma očima. (Arthur Schopnehauer) Nabízíme k četbě tituly (nechť jde o beletrii, filosofii, náboženskou či sociální literaturu) pro něž se nedostává prostoru tam, kde jde přirozeně o pouhý kšeft, kde literatura o to více dnes rezignovala na člověka a slouží byznysu a jeho účelu. Naše nakladatelství se stalo nutným kontrapunktem – oživujeme kvalitní knihy a přivádíme je opět k životu. Věříme, že si k nim člověk právě i tímto způsobem může najít cestu, snáze je objevit, docenit jejich hodnoty. Na kvalitních čtečkách (např. Kindle, PocketBook) nabízí námi vydané knihy člověku možnost číst je v jejich nejkvalitnější podobě, korelující s formou klasicky tištěných knih. Zpracováváme nadto knihy v písmu z dílny světového typografa Františka Štorma – Baskerville Original (zobrazuje se automaticky ve formátu AZW3 pro Kindle). Skrze reedici, novou sazbu, grafiku a opravy (při zachování příslušného pravopisu), nabízíme knihy se vším, co jim náleží, ba mnohdy v lepším stylu i jazyku než u těch klasických. Jsme přesvědčeni, že právě tyto knihy dají mnohým tušit významu jejich formy, které se dosud případně vyhýbali.

Pořídit si knihy můžete jak na našich stránkách (již brzy!), tak i skrze širokou síť distributorů jako jsou Wooky, Palmknihy či Kosmas (a jejich subdistributorů, např. Alza.cz, Alza.sk nebo O2, a spousta dalších), kdy si může každý knihy stáhnout buď přímo do PocketBooku, Kindlu, Wooky nebo jako samostatný epub či azw3. U každé knihy nalezne čtenář odkaz ke stažení s ukázkami vybrané knihy.

Aby člověk docenil význam elektronických knih, je nutné se osvobodit od předsudku jejich e-formy, který u nás dosud ještě převládá. A snad ještě dříve než to, být oním zaujatým čtenářem, hledající to pravé před oním zdánlivým – neboť smyslem knih by měla být v prvé řadě jejich myšlenka. Jen touha po dobrém otevírá v člověku nové cesty, svázán do té doby předsudkem, aby se i čtečka knih, za těchto okolností, stala nedílnou součástí jeho knihovny. Naše knihy lze číst rovněž na PC, např. v Adobe Digital Editions, který se dá stáhnout zdarma pro formát epub, dále v Kindle Previewer 3 pro formát AZW3 (tj. nejnovější formát e-booku Kindlu) nebo např. v androidové verzi PocketBook a Amazon Kindle přes Google Play, přesto je pro čtení e-knih dosaženo maximálního komfortu výhradně přes elektronické čtečky (jejich nabídka viz níže). Mezi ty nejlepší na trhu doporučujeme nejvyšší řady předních výrobců s rozlišením písma 300 dpi jako jsou nyní PocketBook Touch HD 2 nebo PocketBook 740 InkPad 3; dále čtečky od Amazon Kindle: např. Paperwhite 3, Voyage či bezkonkurenční Oasis. Všechny tyto čtečky jsme Vám schopni nabídnout a zajistit, stejně jako i poradit z osobních zkušeností, aby se cesta k Vaší knize stala o to jednodušší.

Social-ECO: preferencí e-knih přispívá každý člověk svým dílem k ochraně lesů, proti zbytečnému plýtvání a ke zdraví svých bližních v tiskárnách i továrnách! Uvědomění každého jednoho člověka není zanedbatelné. Neboť kdo při malém bezpráví mlčí, ten se krčí i při velkém zločinu. (Naučení z papyru Insigner)

Podpora

Zakoupením jakékoli knihy, rovněž jako i sdílením našich stránek, dobrým slovem i myšlením, podpoříte projekt „oživujeme knihy“, aby jsme i nadále mohli vynášet na Světlo nedostupné a mnohdy i nepohodlné knihy světové literatury prvotřídní kvality.

Děkujeme Vám za Vaši podporu!

Podpořte nás! Sdílejte projekt: oživujeme knihy!

Novinka

Stran: 457
Vydáno: 2018

Lev Nikolajevič Tolstoj
Co máme tedy dělati?   (bez DRM)

Ve třetím svazku Knihovny LNT zveřejňujeme stěžejní a kompletní dílo Lva Tolstého na téma sociálních otázek: nerovnosti, bídy a snahy o její vyproštění. Vedle hlavního titulu nabízí kniha proto i ty spisy, které ruský myslitel napsal v následujících 15 letech, kde dále navazuje a rozvíjí základní syžet úvah o lidské porobě: List Francouzovi, Ne-dělání, Otroctví naší doby, Kde jest východisko, Jediný prostředek, Dělnému lidu, Požadavky lásky a jako bonus drobnou epištolu mládeži: Věřte sobě. Tolstoj nás na úvodu spisu zasvěcuje do vlastních snah po zmírnění bídy, zavádí nás do chudinských čtvrtí Moskvy, aby o nedlouho vyšel ze svého vlastního klamu samaritána a zkoumal  příčiny a možnosti jejího upřímného odstranění. Tolstého spis není ideologií, nýbrž tvrdou konfrontací prvně vůči sobě samému, jak u Tolstého spisů bývá zvykem, jako i konfrontací s předsudky učeného, veřejného mínění o dělbě práce, založené na tezích apologetů každé doby, kteří vždy stáli v opozici k zápasu vůči těm, kteří se měli na jejich filosofii „života“, pohodlí a tzv. pokroku podílet. Kniha dnes málo známá dotvrzuje mylnost přesvědčení všech systémů (proto se Tolstoj obrací na člověka, jako se musel obrátit a postavit tváří tvář sobě samému), které namísto lásky k bližnímu staví do popředí abstraktní víru v pokrok, ve stát, tedy v resuscitované a staronově vymodelované bohosloví, v což se snadno implementuje obhajoba všeho a na vše. Stačí si postavit sebe křivější totem, okolo něhož budou pobíhat domnělí šamané, ohradit tuto podívanou armádou zaplacených lidí a společnost bude mít o chvíli svého bůžka i „neměnné“ zákony! Kniha dotváří obraz marnosti a neupřímnosti těchto snah, které můžeme stopovat i v celém následujícím století po Tolstého smrti, ba které o to více se zintenzivňují a zamotávají v gordický uzel a vzdalují více a více upřímné odpovědi na otázku Tolstého spisu. Lev Tolstoj se ve svých úvahách mistrně dotýká příčin  tohoto otroctví (fyzického i duševního) a rozebírá na jasných příkladech s tím souvisejících hodnotu a vznik peněz, roli armády, státu, daní, vlastnictví půdy, práci v továrnách, osvobození se od práce, umění, vědecké teorie a jejich apologety aj., kdy je vše opřeno nikoli na rozumu či nezbytném důsledku lidského uspořádání či domnělého vývoje, nýbrž na více či méně zastřené obhajobě právě poplatného kořistnictví jedněch a poroby druhých, vydržovaného výlučně násilím. Kniha vychází oproti původnímu vydání kompletně opravená jako všechny vydávané spisy.

ISBN: 978-80-907109-5-5 (epub)      ISBN: 978-80-907109-4-8 (kindle)

Skladem |   Cena: 420Kč 336Kč

Kniha vychází 30.04.2018

Dosud vyšlo

Stran: 155
Vydáno: 2018

Lev Nikolajevič Tolstoj
O životě   (bez DRM)

Druhý svazek Knihovny Lva Nikolajeviče Tolstého, O životě, přináší čtenáři v novém vydání pohled ruského myslitele na otázky, týkající se života a poměru člověka vůči světu. Na úvahách a nesčetných přirovnáních ukazuje a připomíná Tolstoj každému věky dostupné, rozumné poznání života, oproti zastřenému učení světa – zákoníků (vědců) a farizeů (duchovních). Ukazuje, krom samotné odpovědi, že jak jedni, tak druzí, kteří si přivlastnili výklad života (ve zdánlivě vzájemném nesouladu), neodpovídají na samu otázku (co je život?), ba spíše v přímém rozporu k ní odpovídají na vše, co je samému životu přímo vzdálené. Od doby Tolstého spisu již uběhlo řadu let, ba spojují se v sobě již tři staletí, kdy věda mezitím dosáhla nebývalým způsobem nových poznatků (stejně tak jako do té doby) – avšak cíl zkoumání, premisa života, zůstala postavena stejně mylně a stejně mylné jsou logicky ke vztahu k životu i její závěry. Otázka a její odpověď, co je to sám život, jemuž se podrobuje každý člověk dnes a denně – smysl utrpení, strasti, ale rovněž blaha, zůstává nadále zatemněna přímo úměrně tomu, jak vzdáleně se lidé naučili pohlížet na samotný předmět života, který falešnou vědou a náboženstvím přejali.

ISBN: 978-80-907109-2-4 (epub)      ISBN: 978-80-907109-3-1 (kindle)

Skladem |   Cena: 174Kč 139Kč

Stran: 252
Vydáno: 2018

Lev Nikolajevič Tolstoj
Zpověď. V co věřím?   (bez DRM)

Po 94 letech dostávají se do rukou českému čtenáři Tolstého nejhodnotnější spisy. První svazek nového vydání, Zpověď. V co věřím?, je základním textem a úvodem do Tolstého filosoficko-náboženských a sociálních úvah o smyslu člověka, jeho postavení ve společnosti, postoji k víře a Bohu. V těchto knihách Tolstoj nemoralizuje druhé, nýbrž rozebírá především své vlastní poklesky i obrácení – nikoli snad na víru v obecném smyslu slova, nýbrž nespokojen se svým životem, snaží se hledat a nalézat odpovědí, kterých pozbýval, a stejně tak i důvody, které mu ony odpovědi po smyslu života zakrývaly.  Vedle Rousseauova Vyznání, patří tak kniha Zpověď. V co věřím? k nejpoutavějším dílům světové literatury, ponořující nás až na dřeň samotné duše autora a v mnohých případech i naší vlastní. Tyto knihy, jak věříme, se proto mohou stát přítelem všech, kteří se sami nespokojují s jednoduchými odpověďmi a návody na život, tedy s oním společenským očekáváním, který jde mnohdy v rozporu s city, rozumem a svědomím nás samých. Takoví lidé najdou snad právě v těchto knihách, jako v žádných jiných, potvrzení pravd, které se mnohdy ani sami neodvážili vyslovit zřetelně nahlas.

ISBN: 978-80-907109-0-0 (epub) 2,48MB       ISBN: 978-80-907109-1-7 (azw3 pro kindle) 2,83MB

Skladem |   Cena: 280Kč 224Kč

Zakoupením jakékoli čtečky knih naším prostřednictvím, dostanete jednu e-knihu dle Vašeho výběru zdarma.

Čtečky e-knih

Amazon Kindle OASIS 2

Amazon představuje druhou generaci své prémiové čtečky elektronických knih Kindle Oasis. Amazon vzal z první generace to nejlepší a doplnil další funkce a vlastnosti, které dělají z Oasis ještě lepší čtečku. Těšit se tak můžete na osvědčené vlastnosti, jako je konstrukce s rozdílnou tloušťkou či těžiště, které je posunuté k jedné straně. Díky tomu je zajištěn pohodlný úchop v jedné ruce. Tloušťka v nejužším místě činí 3,4 mm, v místě, kde se nachází akumulátor je šířka 8,3 mm. Celková hmotnost zařízení dosahuje skvělých 194 gramů.

Došlo i ke zvětšení displeje, který narostl na celkových 7″ a jeho jemnost dosahuje 300 DPI. Tato velikost je obdobná formátu A5, což umožňuje adekvátní zobrazení stránky mnohých tištěných knih. Dotykový displej disponuje Carta E-Ink podsvícením (12 diod) s automatickým jasem. Integrovaný akumulátor slibuje výdrž až šest týdnů na jedno nabití – při čtení 30 minut denně, což činí přibližně 21 hodin nepřetržitého čtení.

Využít budete moci i funkci přehrávání audioknih služby Audible. I když Amazon Oasis gen.2 nedisponuje 3,5mm jackem, i tak budete moci využít sluchátka – bezdrátová, která spárujete se čtečkou pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Jednoznačně nejlepším vylepšením je voděodolnost s certifikací IPX8 – jedná se tedy o ideální čtečku elektronických knih, kterou si můžete vzít s sebou k vodě, aniž byste museli mít strach o její poškození. Tato certifikace garantuje vodotěsnost ve hloubce dvou metrů po dobu 60 minut.

Popis produktu:

Úhlopříčka displeje     7″ (17,78cm)
Podporované formáty     AZW, AZW3, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Podporované formáty obrázků     BMP, GIF, JPEG, PNG
Podporované zvukové formáty     AAX
Barva     Černá
Paměť     32 GB
Typ displeje     E-ink Carta
Rozlišení displeje     1680 x 1264
Osvětlení displeje     Ano
Konektivita     Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth A2DP
Připojení     micro USB
Podpora pam. karet     Ne
Senzor okolního světla     Ne
Operační systém     Linux
Ovládání     Dotykové, Tlačítka
Jazyk menu     Angličtina, Francoužština, Italaština, Němčina, Portugalština, Ruština, Španělština
Zvukový výstup     Ne
Voděodělnost     Ano
Vodotěsnost     Hloubka 2m po dobu 1 hod., IPX8
Hmotnost     194 g
Rozměry (Š x V x H)     159 x 141 x 8,3 mm

Po kliknutí, zvětšíte obrázek.

Na objednávku*

*čtečku čekáme na skladě začátkem května 2018

PocketBook InkPad 3

Popis produktu:

PocketBook představuje novou, větší 7,8 palcovou čtečku e-knih InkPad 3 s displejem E Ink Carta™ a pokročilou funkcí SMARTlight. Oproti předchozím verzím je čtečka menší a mimořádně lehká, váží pouhých 210 g.

Nová e-čtečka byla vytvořena tak, aby nabídla pohodlí a komfort pro ty, kteří rádi a hodně čtou. Větší 7,8 palcový displej E Ink Carta™ s rozlišením 1404 x 1872 a 300 DPI vytváří realistický vizuální dojem, jako při čtení klasické papírové knihy.


Technologie SMARTligh umožňuje nastavit nejen úroveň jasu, ale také teplotu barvy nasvícení. V automatickém režimu nabízí SMARTlight nejvhodnější možnost intenzity a teploty barvy světla vzhledem k denní době a lidskému biorytmu. 


PocketBook InkPad 3 umožňuje také vytvořit denní šablony intenzity a barvy nasvícení v závislosti na rozvrhu a osobních preferencích. Můžete vytvořit a pojmenovat neomezený počet takových denních šablon a při změně plánu a podmínek snadno přepínat z jedné šablony na druhou.


Nová e-čtečka podporuje pomocí adaptéru micro USB formát MP3. Pro uživatele to znamená nejen pohodlnou příležitost poslouchat hudbu během čtení, ale také poslouchat například audioknihy. Pocketbook InkPad 3 navíc podporuje funkci Text-to-Speech, která převádí psaný text na mluvené slovo. Stačí si vybrat knihu a e-čtečka přečte libovolný textový soubor, nahraný v některém 
z podporovaných formátů. 

Výkonný procesor Dual Core (2 × 1 GHz) a paměť RAM 1 GB zaručují rychlé otáčení stránek, rychlejší odezvu a stabilní prostředí pro práci s libovolnou aplikací. E-čtečka má 8 GB vnitřní paměti a slot pro paměťovou kartu microSD (až 32 GB), vejde se tak do ní více než 2000 knih v 17 nejpoužívanějších formátech bez konverze, stejně jako soubory v grafických formátech JPEG, BMP, PNG nebo TIFF.


Uživatel může díky vestavěnému bezdrátovému Wi-Fi připojení a službám Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Sync a PocketBook Cloud, snadno a rychle stáhnout jakýkoli obsah bez připojení k počítači. Knihovna čtečky obsahuje 97 předem nainstalovaných bezplatných elektronických knih ve 14 jazycích, z toho 7 v němčině a 8 v angličtině. Předinstalované slovníky Abbyy Lingvo® umožňují číst a překládat pomocí 24 jazykových kombinací. Vestavěný senzor krytu umožňuje uvést e-čtečku do režimu spánku jednoduše tím, že jej zavřete. Tím zvýšíte efektivitu využívání baterie.


PocketBook InkPad 3 je průkopníkem nové koncepce designu. Rafinovaný design kombinuje protiklady – hladké zaoblené rohy a ostré hrany, měkké dotykové části a lesklá tlačítka. Všechny tyto prvky tvoří elegantní a harmonický celek. Na přední straně jsou ergonomická tlačítka pro otáčení stránek, které můžete zároveň otáčet i pomocí dotykové obrazovky. Díky vestavěnému 
g-senzoru můžete libovolně měnit držení čtečky ze svislé do vodorovné polohy.

Čtečka PocketBook InkPad 3 je menší a lehčí, než její předchozí verze. Při rozměrech 195 
x 136,5 mm je jen 8 mm tenká a váží pouhých 210 g. 

Techniké specifikace:

Produktové číslo výrobce PB740-X-WW; Úhlopříčka displeje 7,8″ (19,8 cm); Podporované formáty ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PRC, RTF, TXT, ZIP, PDF; Podporované formáty obrázků JPEG, BMP, PNG, TIFF; Podporované zvukové formáty MP3; Barva Hnědá; Paměť 8 GB; Typ displeje E-ink Carta; Rozlišení displeje 1404 x 1872; Osvětlení displeje Ano; Konektivita Wi-Fi 802.11 b/g/n; Připojení micro USB; Podpora pam. karet micro SD, micro SDHC; Senzor okolního světla Ne; Operační systém Linux; Ovládání Dotykové, Tlačítka; Jazyk menu Angličtina, Čeština, Francoužština, Italaština, Němčina, Portugalština, Ruština, Španělština; Zvukový výstup pouze přes microUSB adapter; Kapacita baterie 1900 mAh; Hmotnost 210 g Rozměry (Š x V x H) 195 x 136,5 x 8 mm; Další funkce ReadRate, DropBox, Send-to-PocketBook, BookStore, Webový prohlížeč, RSS čtečka, Kalkulačka, Kalendář, Hry (šachy, pasiáns,sudoku, věže, scribble), Slovník

Po kliknutí, zvětšíte obrázek.

Skladem ˃ 2ks

Pouzdro Pocketbook PBPUC-740-X-BS

Pevné pouzdro pro elektronickou čtečku knih PocketBook 740 InkPad 3 je vyrobeno z lehkého a odolného materiálu. Barva Hnědá. Šířka 200 mm. Výška 147 mm. Hloubka 12 mm. Hmotnost 140 g.

PocketBook Touch HD2

Popis produktu:

Společnost PocketBook představuje zařízení PocketBook Touch HD 2, které díky šestipalcovému dotykovému displeji 300DPI E Ink Carta™ nabízí vynikající optické vlastnosti i možnost pohodlného poslechu zvukových souborů.

PocketBook Touch HD 2 byl vyroben s důrazem na nejlepší tradice značky PocketBook a nabízí širokou paletu možností díky dotykovému displeji, vestavěné bezdrátové Wi-Fi, předinstalovaným slovníkům, lokalizaci rozhraní do více než 30 jazyků a podpoře 22 formátů, přičemž samozřejmostí je formát MP3.

Změnou oproti svému předchůdci je vylepšené podsvícení SMARTlight, díky kterému si mimo intenzity podsvícení můžete zvolit i barevnou teplotu.

Nová e-čtečka má 8 GB vnitřní paměti a slot na externí kartu microSD (až 32 GB), což umožňuje uložení digitální knihovny i kolekce zvukových nahrávek uživatele. Výkonný procesor s taktovací frekvencí 1 GHz a 512 MB paměti RAM poskytuje rychlé reakce a umožňuje nepřerušovanou práci libovolné aplikace i bezproblémové procházení stránek.

Uživatel zařízení PocketBook Touch HD 2 si může vybrat obsah v jakémkoli formátu – zařízení podporuje 18 oblíbených textových formátů a 4 grafické formáty (JPEG, BMP, PNG, TIFF) bez nutnosti převodu. Předinstalované slovníky Abbyy Lingvo® (21 směrů překladu) jsou nepostradatelné při čtení knih v cizích jazycích. Vestavěná Wi-Fi a služby Dropbox, Send-to-PocketBook a PocketBook Sync umožňují rychlý a snadný přenos libovolného e-obsahu do zařízení bez nutnosti připojení k PC.

Jednoduchý a elegantní vzhled zařízení PocketBook Touch HD 2 vyhoví všem možným stylům. Na předním panelu jsou tlačítka, která lze použít společně s dotykovým displejem. Kompaktní e-čtečka s rozměry 113,5 x 175 x 9 mm a hmotností 180 g je ideální pro použití prakticky kdekoli – na cestách, v kanceláři i doma. Díky zadnímu panelu s úpravou „soft touch“ a oblastí s perforovanými tečkami padne pohodlně do dlaně.

Pro všechny, kteří při čtení rádi poslouchají hudbu, je tu příjemné překvapení. PocketBook Touch HD 2 je vybavena veškerými funkcemi, které jsou potřeba pro přehrávání zvukových souborů. E-čtečka podporuje formát MP3 a má standardní 3,5mm audio konektor. Uživatel si může do zařízení stáhnout sadu souborů se svojí oblíbenou hudbou a věnovat se při čtení i poslechu hudby. Dobře zvolená volba jako kulisa zesílí pocit, který ve vás vzbudí knížka. Nastavení přehrávání zvuku je snadné – během čtení lze změnit hlasitost i zcela vypnout zvuk.

Stejné funkce vám dávají i možnost poslouchat audioknihy. Uživatel má nyní možnost volby – číst knížku, nebo poslouchat její profesionální nahrávku ve formátu MP3. A další cenná charakteristika – PocketBook Touch HD 2 má funkci Text-to-speech, která převádí text na výstup ve formě mluveného slova. To znamená, že e-čtečka může nahlas číst libovolnou knihu nebo dokument v jakémkoli textovém formátu.

Nová e-čtečka je vybavena displejem E Ink Carta s HD rozlišením (1072 x 1448) a 300 dpi, což zaručuje vysoký kontrast a ostrost obrazu. Charakteristika displeje zaručuje perfektní vyváženost bílé a černé barvy na stránce elektronického textu, takže čtení je pro oči naprosto pohodlné.

Technické specifikace:

Produktové číslo výrobce PB631-2-X-WW; Úhlopříčka displeje 6″ (15,24 cm) Podporované formáty: ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TCR, TXT, ZIP; Podporované formáty obrázků: BMP, JPEG, PNG, TIFF; Podporované zvukové formáty: MP3; Barva Hnědá; Paměť 8 GB; Typ displeje E-ink Carta; Rozlišení displeje 1448 x 1072 Osvětlení displeje  Ano; Konektivita Wi-Fi 802.11 b/g/n; Připojení  Jack 3,5mm (sluchátka), micro USB; Podpora pam. Karet micro SD, microDHC; senzor okolního světla Ano; Operační systém Linux; Ovládání Dotykové, Tlačítka; Jazyk menu Angličtina, Čeština, Francoužština, Italaština, Němčina, Portugalština, Ruština, Španělština; Zvukový výstup Ano; Voděodělnost Ne; Kapacita baterie 1500 mAh; Hmotnost  180 g; Rozměry (Š x V x H) 175 x 113.5 x 9 mm; Další funkce PocketBook Cloud, ReadRate, DropBox, Send-to-PocketBook, PocketBook Sync, BookStore, Webový prohlížeč, RSS čtečka, Kalkulačka, Kalendář, Hry (šachy, pasiáns, sudoku, věže, scribble), Slovník

Po kliknutí, zvětšíte obrázek.

Skladem ˃ 2ks

Pouzdro Pocketbook HJPUC – 631

Černý, pevný, originální ochranný obal z TPU materiálu pro e-book čtečky: Pocketbook Touch HD, Touch Plus HD2, kde funguje pouzdro i jako úspavací – při zavření se čtečka uspí, při otevření se čtečka probudí. Pouzdro lze použít i na další modely 6″ čteček od PocketBooku: Touch Lux 2 626, Touch Lux 3 626-2, Basic Touch 624 či Basic Touch 2 625.

V případě, že byste měli zájem o jinou čtečku PocketBook/Kindle či příslušenství, napište nám a my Vám rádi pošleme informace o možnostech, dostupnosti a ceně.

Ediční plán

JARO/LÉTO 2018 chystáme vydat tyto tituly:

Henry George: Sociální problémy

František Kovář: Výklad evangelia Markova

Iamblichos z Chalkidy: O mystériích egyptských

Lev Nikolajevič Tolstoj: Co máme tedy dělati?

Lev Nikolajevič Tolstoj: Království boží ve Vás

Lev Nikolajevič Tolstoj: Křesťanské učení