E-knihy

Za každé doby je jen málo knih, pro něž by mohlo platit, že mají trvalejší hodnoty. O co je jich méně, o to více se tiskne těch ostatních. Snažíme se vynášet na světlo ty, pro něž se už vůbec nedostává prostoru tam, kde jde přirozeně o pouhý kšeft. A dlouho by člověk ještě čekal. Naše nakladatelství je tak nutným kontrapunktem. Oživujeme ty kvalitní knihy do podoby e-knih, a přivádíme je opět na světlo, díky nimž byly by mnohé z nich nadále ukryté jen v knihovnách či pouhé paměti. Věříme, že si člověk tímto způsobem k nim může najít cestu, osvobozen od předsudku její e-formy. Na kvalitních čtečkách (např. PocketBook, Kindle) nabízí naše knihy člověku možnost se k nim dostat v jejich nejkvalitnější podobě, korelující s klasicky tištěnými knihami. Předkládáme čtenáři nadto tyto knihy v písmu z dílny světového typografa Františka Štorma – Baskerville Original, čímž dále, krom reedice a nové sazby, zpříjemňujeme jejich čtení a nabízíme tak knihu se vším, co jí náleží, ba mnohdy v lepším stylu i jazyku než u těch klasických. Jsme přesvědčeni, že právě tyto knihy dají mnohým tušit významu jejich formy, které se dosud vyhýbali.

Skrze širokou síť distributorů, s nimiž spolupracujeme, jako jsou Wooky, Palmknihy či Kosmas (a jejich subdistributorů, např. Alza.cz, Alza.sk nebo O2, a spousta dalších), si můžete knihy stáhnout buď přímo do PocketBooku, Kindlu, Wooky nebo jako samostatný epub. U zmíněných distributorů najdete, vedle našich vlastních pdf odkazů u každé knihy, další ukázky textu.

Podpořte nás! Sdílejte projekt: oživujeme knihy!

Novinka

Stran: 155
Vydáno: 2018

Lev Nikolajevič Tolstoj
O životě

Druhý svazek Knihovny Lva Nikolajeviče Tolstého, O životě, přináší čtenáři v novém vydání pohled ruského myslitele na otázky, týkající se života a poměru člověka vůči světu. Na úvahách a nesčetných přirovnáních ukazuje a připomíná Tolstoj každému věky dostupné, rozumné poznání života, oproti zastřenému učení světa – zákoníků (vědců) a farizeů (duchovních). Ukazuje, krom samotné odpovědi, že jak jedni, tak druzí, kteří si přivlastnili výklad života (ve zdánlivě vzájemném nesouladu), neodpovídají na samu otázku (co je život?), ba spíše v přímém rozporu k ní odpovídají na vše, co je samému životu přímo vzdálené. Od doby Tolstého spisu již uběhlo řadu let, ba spojují se v sobě již tři staletí, kdy věda mezitím dosáhla nebývalým způsobem nových poznatků (stejně tak jako do té doby) – avšak cíl zkoumání, premisa života, zůstala postavena stejně mylně a stejně mylné jsou logicky ke vztahu k životu i její závěry. Otázka a její odpověď, co je to sám život, jemuž se podrobuje každý člověk dnes a denně – smysl utrpení, strasti, ale rovněž blaha, zůstává nadále zatemněna přímo úměrně tomu, jak vzdáleně se lidé naučili pohlížet na samotný předmět života, který falešnou vědou a náboženstvím přejali.

Dosud vyšlo

Stran: 252
Vydáno: 2018

Lev Nikolajevič Tolstoj
Zpověď. V co věřím?

Po 94 letech dostávají se do rukou českému čtenáři Tolstého nejhodnotnější spisy. První svazek nového vydání, Zpověď. V co věřím?, je základním textem a úvodem do Tolstého filosoficko-náboženských a sociálních úvah o smyslu člověka, jeho postavení ve společnosti, postoji k víře a Bohu. V těchto knihách Tolstoj nemoralizuje druhé, nýbrž rozebírá především své vlastní poklesky i obrácení – nikoli snad na víru v obecném smyslu slova, nýbrž nespokojen se svým životem, snaží se hledat a nalézat odpovědí, kterých pozbýval, a stejně tak i důvody, které mu ony odpovědi po smyslu života zakrývaly.  Vedle Rousseauova Vyznání, patří tak kniha Zpověď. V co věřím? k nejpoutavějším dílům světové literatury, ponořující nás až na dřeň samotné duše autora a v mnohých případech i naší vlastní. Tyto knihy, jak věříme, se proto mohou stát přítelem všech, kteří se sami nespokojují s jednoduchými odpověďmi a návody na život, tedy s oním společenským očekáváním, který jde mnohdy v rozporu s city, rozumem a svědomím nás samých. Takoví lidé najdou snad právě v těchto knihách, jako v žádných jiných, potvrzení pravd, které se mnohdy ani sami neodvážili vyslovit zřetelně nahlas.